Aktuelt

Har økt hogstkvantumet vesentlig

Fritzøe Skoger har vært hardt rammet av barkbilleangrep på søndre del av gamlehjemmeteiendommen. – Vi prøver å redde mest mulig av verdiene og har økt hogst­kvantumet fra 70 000 til 110 000 m3, forteller skogsjef Christer Sandum.Han forteller at de i høst har fire driftslag i sving, mot normalt to. – Etter å ha avvirket mye toppbrekk et par år er det nå barkbillene som bestemmer hvor vi avvirker, det betyr hyppigere flyttinger og hogst av mindre dimensjoner enn vanlig. ماكينة القمار Men det er ikke lett å komme billene i forkjøpet, vi har hatt opp til 30 % energigran i enkelte drifter, forteller Sandum. Og som kjent betyr hver kubikkmeter som går over fra sagtømmer til ener-givirke et tap på minst 400 kroner. اربح مال

Nå tar barkbillene en pause på noen måneder, men Sandum regner ikke med at det blir noe bedre neste år. – Vi har betydelige arealer med for-vitringsgrus som er tørkeutsatte, og her ser vi at både kulturgran i yngre hogstklasse IV og eldre granskog tørker. Jeg regner med at vi må holde samme høye avvirkningsnivå også neste år, sier han.

Det er likevel langt igjen til situa-sjonen for 40 år siden, i 1980 ble det avvirket 230 000 m3 hos Fritzøe Skoger.Skogtilstanden er en annen idag, og Fritzøe Skoger prøver å gjøre den mer robust for framtida. – Der billene nå slår til for annen gang planter vi enten bare furu eller en blanding av gran og furu, sier han.

TRAVELT: Christer Sandum og hogstlagene hos Fritzøe Skoger har avvirket om kapp med barkbillene i sommer og høst. لعبة روليت للايفون

 

Les også: 

– Som korona på gamlehjemmet

 

 

Les hele Norsk Skogbruk 10 her