Portrett

Veteran på maskineksport

Det er 57 år siden Umeå Mekaniska begynte å lage de røde maskinene som lenge het Valmet, men som vi i dag kjenner som Komatsu. Mer enn halvparten av disse årene har den omgjengelige mannen Erik Øverbø vært opptatt med å selge dem, og ikke minst med å få de brukte maskinene ut av landet.– Jeg har nok solgt bruktmaskiner tilsvarende den samlede norske maskinparken minst tre ganger, sier 60-åringen. For det er nemlig slik at nesten ethvert salg av en ny maskin starter med et innbytte. Og har man ikke avsetning på disse innbyttemaskinene vil butikken gå dårlig. Dette erfarte Øverbø allerede i mekaniseringens barndom, da 55 brukte skogsmaskiner sto på gårdsplassen til daværende FK Skog. – Det vokste opp bjørk mellom maskinene, erindrer Øverbø dystert. Tapene var nok store og det endte med at Valmet overtok aksjemajoriteten i selskapet som Felleskjøpet da hadde prøvd å selge en stund.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10.