Aktuelt

Statsbudsjettet 2019: Mer til samferdsel og mindre til klima

Årets statsbudsjett preges generelt av satsing på samferdsel og lite gjennomgående fokus på klimapolitikk. Innenfor vår næring ser vi det samme mønsteret.Infrastruktur har vært denne regjeringens hjertesak på mange områder – også i skogbruket. Bedre transportløsninger var et viktig punkt «alle» var enige om i Skog22-rapporten, for å bedre økonomien for alle parter i skognæringen, og det kan man si at denne regjeringen har tatt alvorlig. Også årets budsjett preges av at infrastruktur er løsningen.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10.