Portrett

Portrettet: Tøft å jobbe med skog

Daglig leder i NoBio, Martin Kristensen har hatt det travelt i biodrivstoffdebatten etter budsjettforlikets innblandingsplan kom før jul. Media har vært fylt med mye skepsis, men Kristensen tror at seriøse politikere og investorer setter seg grundigere inn i saken enn å bare lytte til for eksempel Trygve Hegnars kritiske «hofteskudd».NoBios sjef signerte en artikkel i Teknisk Ukeblad som plukket fra hverandre Heg­ nars regnestykker (ikke mindre enn tre saker med pepper til biodrivstoffet). Og rett etterpå gikk han i direkte dialog med Miljø­ partiet de grønne og brukte timer med poli­ tikerne og forklarte sammenhengene som gjør biodrivstoff til et godt klimaalternativ. Kristensen tror dette er vel anvendt tid og jobber nå intenst med å spre faktabasert kunnskap om faget han brenner for.

– Hvordan opplever du debatten i media nå og hvilke konsekvenser får for eksempel Hegnars konklusjoner basert på et feilaktig faktagrunnlag for biodrivstoffets videre omdømme? Særlig når dette får 600.000 lesere?

– Huff, var det så mange? sukker Kristen­ sen. – Jeg opplever at mange mener noe om saken uten å vite nok. Det mangler mye kunnskap og ofte helt grunnleggende kunnskap. For det første vet folk lite om skogbruk, hvilke økonomiske drivere som gjør at vi tar ut tømmer. Altfor mange er redd for at biodrivstoffproduksjon vil føre til en enorm økning i hogsten uten å være klar over at det er sagtømmeret som drar virket ut av skogen.

Les hele portrettet av Martin Kristensen i Norsk Skogbruk nr 1.