Portrett

For verdiskaping – og vern

PORTRETT: Sveinung Rotevatn har vært klima- og miljøminister i tre måneder når intervjuet finner sted. Blant de embedshandlinger han rakk å utføre før landet gikk i dvale var åpningen av en tømmerkai på Vestlandet. Her ordla han seg som om han var landbruksminister. Betyr det at vi faktisk har fått en skogbruksvennlig miljøstatsråd fra partiet Venstre?Les mer i Norsk Skogbruk nr 5. nå.