Korona-krisen

Vil gi 50 millioner til dyre drifter

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad dro til skogs igjen 5. mai, denne gang med en lekkasje fra Revidert Nasjonalbudsjett. Den besto i 50 millioner såkalt friske midler som skal hjelpe skogsentreprenørene til å holde hjula i gang. Det skal skje gjennom et tilskudd til førstegangs tynning og skogsdrifter som ellers ikke ville blitt gjennomført, ble det sagt. Les mer i Norsk Skogbruk nr 5. nå.