Politikk

Jubel og jammer i Stortinget

Stortinget behandlet 22. november proposisjonen om kapitaltilførsel til Statskog for å gjennomføre kjøpet av Meraker Brug. Som ventet var flertallet for dette, men fra opposisjonen kom det krass kritikk av prosessen og mangelen på åpenhet. 

Stortinget ble i proposisjonen invitert til å tilføre Statskog 2,325 milliarder i egenkapital, 300 millioner i lån samt gi avkall på et utbytte fra Statskog på 25 millioner kroner.

I debatten, som varte nesten halvannen time, delte innleggene seg i to. Regjeringspartienes representanter utrrykte stor tilfredshet med at Statskog fikk kjøpe eiendommen og forsvarte prisen, mens representantene fra Venstre, Høyre og ikke minst Fremskrittspartiet var uhyre kritiske til prisen og mangelen på åpenhet.

MISFORNØYD 1:Lene Westgaard-Halle, Høyre Vestfold, mente Stortinget ble invitert til å fatte vedtak i blinde.

– Stortinget inviteres idag til å vedta noe i blinde – og på toppen av det skal det skje gjennom en hastebehandling, sa Høyres Lene Westgaard Halle. – Det er veldig utfordrende at statsråden ikke ønsker å bidra til at Stortinget får tilstrekkelig informasjon. Så lenge det ikke skjer, vil ikke Stortinget kunne vurdere innholdet og virkningen av kjøpet av Meraker Brug. Det blir synsing og gjetting i blinde i en sak hvor vi skal bruke over 2,6 mrd. kr. Derfor mener Høyre at det vil være uforsvarlig av Stortinget å støtte forslaget, fortsatte hun.

Enda klarere var Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad. – Regjeringen har på en ganske nonchalant måte valgt å holde denne informasjonen, som er helt avgjørende for oss som ikke stoler blindt på regjeringen, skjult, sånn at det ikke er mulig for oss å ta et opplyst valg her i dag. … De beste kildene Stortinget kan legge til grunn ved behandlingen i dag, er egentlig det arbeidet som DN har gjort i denne saken. De har bl.a. snakket med Jon Aksel Torgersen, som var styremedlem i Meraker Brug i 20 år, fra 2000 til 2020, som uttaler: «Det er helt klart at prisen som er oppnådd, den er ikke mulig å forsvare fra et rent avkastningsmål. Prisen er for høy til å kunne tjene de pengene inn igjen.»

MISFONØYD 2: Sivert Bjørnstad, Frp Sør-Trøndelag, mente det er et dårlig tegn når selgerne sammen-ligner salget med å vinne jackpot i Vikinglotto.

Det burde ringt en og annen bjelle både her i huset og i statsrådet da minoritetsaksjonær Nils Herman Kiær uttalte følgende like etter at salget til Statskog var annonsert:

«Jeg er overrasket over at prisen kom så høyt. Dette er som å vinne jackpot i Vikinglotto.»

At staten på vegne av skattebetalerneaksepterte at denne salgsprosessen skulle gjennomføres som en lukket budprosess, er et annet punkt som gjør at det skurrer. Hvordan i alle dager skal vi kunne vite at skattebetalerne har betalt den korrekte og markedsmessige summen, når vi ikke aner hva nest høyeste bud var? Det kan ikke være sånn at det en svært kapitalsterk stat til enhver tid er villig til å by for noe, automatisk er det som tilsvarer markedspris, sa han blant annet.

Fra Sandra Borch og regjeringspartiene ble Pareto Securities sin vurdering brukt for å forsvare prisen. Dette fikk Venstres Alfred Jens Bjørlo til å komme med følgende spydighet. – Det er hyggelig at Senterpartiet har begynt å like konsulentselskap igjen. Men partiets forslag om å sende saken tilbake til Regjeringen fikk bare 6 stemmer.

Og proposisjonen ble vedtatt med et klart flertall, 62 mot 38 stemmer.

Det kan også nevnes at et forslag fra MdG om å pålegge Statskog SF å bruke eiendommen til å utvikle driftsmetoder som skal bidra til å opprettholde et mangfold av økosystemer i god økologisk tilstand, og til å bidra til å løfte den økologiske tilstanden i norsk skog til «god», fikk 10 stemmer.