Politikk

FrP sørget for 1,50 i friske midler og 25 millioner til Forestia

Da er det klart at det blir 1,50 kr pr plante i friske midler til årets skogplanting med norske hender.

 Etter Stortingets vedtak i april, der SV, Ap, Sp og FrP var enige om at det måtte friske midler til og 1,50 pr plante, la regjeringen likevel opp til 1,20 kr pr plante over LUF-kontoen (Landbrukets UtviklingsFond), i revidert budsjett. Men FrP som hadde anledning til å vippe det, stod for Stortingsvedtaket, og i går kveld ble det klart at næringens innsats for å rekruttere norske plantere faktisk blir støttet med 1,50 kr. Og med en regneøvelse, at dette ikke stjeler midler fra andre gode LUF-formål, slik resultatet ble i fjor.

 

Vanligvis tar næringa inn rundt 600 sesongarbeidere fra utlandet, men med årets koronastengte grenser, måtte det norske hender til. I følge pressemelding fra Skogeierforbundet, skal samvirket nå har rekruttert 500 norske arbeidstakere hvorav 300 ungdommer, som nå får en god erfaring i skogen. Skogeierforbundets direktør Per Skorge mener ekstra bevilgninger har vært nødvendig for å få dette til.

 

Totalt har FrP nå blitt enige med regjeringen om økt skogbruksbudsjett til 45,8 millioner kroner. Der 10,5 millioner kroner er med å sikre de 1,50 kr pr plante. Mens 35,3 millioner kroner som skal gå til veier og kaier, i praksis erstatter midler som ble omdisponert til planting i første omgang. Det betyr at hele tilskuddet til planting til slutt fikk friske midler, etter en liten regneøvelse, forklarer Ellen Alfsen i Skogeierfobundet. – Det ekstraordinære tilskuddet til skogplanting i april er et eksempel på et offentlig-privat samarbeid som er klokt både for å få sysselsatt ledig norsk arbeidskraft, sikre framtidig verdiskaping og binding av CO2 i skogen, mener Skorge.

 

– Fremskrittspartiet holder det de lover – og bidrar med friske midler til skogbruket i revidert nasjonalbudsjett. Dette er vi svært glad for, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

 

35,3 millioner kroner skal altså  bidra til verdiskapning i skogbruket, fortrinnsvis til opprustning av skogsbilveger og tømmerkaier. Og bidrar til at ikke det ekstra plantetilskuddet stoler midler herfra. Det ble i tillegg gitt 25 millioner til sirkulærøkonomi og Grønn Plattform. Grønn Plattform skal gi næringslivet og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling, i følge Norskog.

 

Fremskrittspartiet og regjeringen ble også enige om å sette av 25 millioner kroner ekstra til sirkulær økonomi og peker spesielt på Forestiapå Braskereidfoss. – Dette er første steget for at vi kan bygge en fabrikk for rensing av returtre, sier administrerende direktør i Forestia, Terje Sagbakken til Østlendingen. Forestia fikk nemlig  tidligere i år avslag på sin søknad til Innovasjon Norge om statlig støtte til en ny fabrikk med rundt 100 nye arbeidsplasser på Braskereidfoss i Våler.