Industri

Vaksinetempoet avgjør

– Det er vaksinetempoet som vil avgjøre når vi får opp farten i økonomien igjen. For ulikt andre kriser vi har hatt, er det ikke overkapasitet som stanser etterspørselen denne gangen, men nedstengningen. Derfor forventer vi at etterspørselen vil stige raskt, når samfunnet gjenåpner.

Slik konkluderer økonom i Danske Bank Frank Jullum på webinar om de økonomiske utsiktene for 2021. Han peker på hvordan forbruket i fjor gikk fra tjenester (som sank 20 %) til varer som fikk en stor økning på 10–15% .Skog- og trenæringen har merket det på oppussingstrangen og det har resultert i at sagbruk, trelast og byg- gevare har opplevd bonanza globalt. Og resultatene for denne industrien ble også svært gode i fjor. (Se egen sak). Nå tror imidlertid Jullum at veksten kan flate ut. – Folk kjeda seg og begynte å snekre i fjor. Nå er plattingen lagt, og behovet blir nok mer å dra til Leeds og Mallorca enn å legge en platting til i år, kommenterer han. Det forventes altså en rask tilbake- vending til normal adferd, når sam- funnet gjenåpner, og dermed at mye forbruk går over i service igjen, som kan bli årets vinner. Jullum og andre økonomer forventer også en opp- demmet etterspørsel – en såkalt pentup demand – et globalt fenomen av økt forbruk. Det betyr rett og slett at etter at folk har vært tvunget til å spare et år, øker forbruket året etter.

Det er likevel ikke så mørke skyer over trebrukshimmelen for 2021. Blant annet på grunn av rekordlav rente i 2020 har boligprisene skutt i været. Pengene står mye bedre i eiendom enn i banken for tiden. Og selv om snart 300.000 går permitterte og arbeidsledige, har en del også tjent bra under krisen. – En stor del av presset på boligprisene handler imid- lertid om mangelen på boliger. Hadde det vært nok boliger, ville ikke prisene steget. Salg av nye boliger tok seg imidlertid kraftig opp mot slutten av 2020 og det gir insentiver til å bygge nytt, hevder Jullum. Jostein Smemo i Allskog konkluderte nylig på webinar der han kommenterte markedsutsiktene fremover nettopp med at økning i proff-byggemarkedet vil kunne redde en eventuell nedgang i privatsalget fremover.

Samtidig som sagtømmeret rives ut av skogene og sagbrukene kjører på spreng for å fylle slunkne lagre, er utsiktene imidlertid fortsatt svært usikre fremover. For som Jullum understreker så vil suksessgraden av vaksinene avgjøre mye. – Vi håper jo alle nå på mer snaps enn snekring. Nedsiderisikoen er hvis det viser seg at vaksinen ikke virker som den skal, eller at det kommer muterte varianter som ikke vaksinen virker mot. •