Aktuelt

Trelastsalget faller etter prisløftet – men fortsatt høyt nivå

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert falt med 6,3 % i august sammenliknet med samme periode i fjor, viser statistikk målt i volum fra Treindustrien.I begynnelsen av august hevet byggevareutsalgene trelastprisene ytterligere på toppen av en pris som hadde steget jevnt og trutt de siste åtte månedene. Det har tydeligvis gjort kundene mindre kjøpevillige. En selger i i byggvareutsalg fortalte om oppgitte kunder i begynnelsen av august, deretter rett og slett færre kunder.

Statistikk i pressemelding fra Treindustrien synes å bekrefte inntrykket. Selv om presset jevnt over fortsatt er høyt: Salget av trebaserte byggevarer er fortsatt på et historisk høyt nivå, selv med et fall sammenlignet med august i fjor hvor august i fjor var en rekordmåned. Akkumulert har salget i volum økt med hele 6,8 % hittil i år sammenlignet med 2020, melder Treindustrien i  pressemeldingen.

– Eksporten av trelast faller med 12,6 % i august sammenlignet med samme periode i fjor. Fortsatt fall i eksport skyldes at produsentene har prioritert kunder i Norge, til tross for høyere priser i Europa, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

 

Trekk som preger markedet akkurat nå, i følge pressemeldingen fra Treindustrien:

– Sterk etterspørsel etter byggevarer både internasjonalt og nasjonalt preger fortsatt bildet, vi tror på en stabilisering i markedet fremover fra den boomen vi har sett nå.

– Produksjonskapasitet og tomme lagre er en utfordring. Det er svært lange leveringstider på maskiner, teknologi og utstyr, det medfører at det vil ta tid å øke kapasiteten. Den globale markedssituasjonen legger press på leveringsevnen og på priser også hos maskinleverandørene.

– Vi går nå inn i lavsesongen, og treindustrien jobber med å bygge lager for å styrke leveringsevnen frem mot neste høysesong for byggenæringen.

 

– Bedriftene har fullt trykk på å investere for å øke produksjonskapasiteten i Norge, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Og kundene venter kanskje på at prisfallet i USA skal nå Europa. Det er varslet i fjerde kvartal.

Les også: Forventer prisfall i oktober