Økonomi og marked

Trelastprisene økte med 30 % – sagtømmerprisene med ca. 10 %

Trelastprisene har gått opp med rundt 30 % de siste fem månedene. Et raskt overslag på gjennomsnittprisene på sagtømmer gir en økning på rundt 10% i samme tidsrom. Regnes siste året snakker vi rundt 15 %. Svenskene opplever det samme.

FIGURTEKST: Svenske sagtømmerpriser har steget jevnt og trutt siden november, men ikke på langt nær så mye som trelasten. Det samme opplever vi i Norge.

For mars i år, varsler Treindustrien 27,5% økning på trelastprisene fra samme tid i fjor. Og det er innenlandsmarkedet som prioritertes. Eksporten synker 17,2%. Det eksporteres også mindre sagtømmer, – denne faller med 8%. Utviklingen forklares med den store etterspørselen etter trebaserte produkter globalt, samtidig som tilgangen på tømmer og råstoff i fjor høst fortsatt preger markedet, ifølge Treindustrien. Byggindustrien forteller at knapphet på byggevarer i tre og prisoppgangen nå skaper frykt i byggenæringen for at planlagte prosjekter blir lagt på is. ربح المال من الالعاب Til dem uttaler også Moelven Woods Frode Holm blant annet at det grønne skiftet har gitt flere byggeprosjekter i tre – i hele verden, noe som forsterker trenden. Grunnene til denne tilbudssvikten og høyere etterspørsel er imidlertid flere. Pandemien har hindret produksjon enkelte steder, mens bruken har gått opp. I USA opplever man fortsatt leveringssvikt fra Kanada som sliter med de langvarige skogskadene fra the mountain pine beetle. Derfor vil USA ha trelast fra Europa, men her har barkbilleepidemien gitt tilsvarende utfordringer. I et hett trelastmarked har også sagtømmerprisene steget, men på langt nær i samme grad. Økningen startet rundt september i fjor, og siste fem månedene er gjennomsnittsprisen økt med rundt 10%. لربح المال Fra Sverige melder Per Hedberg, redaktør for magasinet Skogens Virkestudion om en gjennomsnittsøkning på rundt 10-20%, med lokale variasjoner. Etterspørselen er det imidlertid ingenting i veien med: – Svenske kjøpere leter etter mer sagtømmer også i Norge nå til heller slunkne lagre på sagbrukene, påpeker han. – Ut av landet sender svenskene ulike treprodukter, en eksport som går så det suser om dagen, drevet av USAs prisvekst, legger han til. Utsiktene for juni er en ytterligere varslet trelastpris-oppgang på inntil 20%. العاب قمار كازينو Hva skjer med sagtømmerprisene? •