Økonomi og marked

Trelastprisen: Tøft for trebearbeidende industri

Den voldsomme prisveksten i trelastprisene siste åtte månedene, har skapt utfordringer for Splitkon. – Det er helt feil når noen beskriver dette som en opptur for hele den norske treindustrien. Det vi ser er svært lukrative avtaler for sagbrukene.

 Det sier direktør for massivtreprodu­ senten Splitkon, Morten Johansen. Råstoffet hans har nesten blitt dobbelt så dyrt de siste åtte månedene. Mens kundeavtalene som gjerne går over seks, 12 og 18 måneder ikke har samme eksplosive prisveksten. – Våre avtaler med kunder og byggherrer er kontrakter som går langt frem i tid basert på indeks eller fast pris, forkla­rer Johansen.

Det er den brå overgangen som volder Johansen bekymringene i dag. – En gradvis utvikling hadde vært lettere å takle, men en dobling på så kort tid, gjør at vi ikke får omstilt våre avtaler. Jeg hadde nok sett at det hadde blitt en likere fordeling av kostnadspådra­get for industrien, slik at vi som sitter med de langsiktige kontraktene for limtre og massivtre slapp så stor belastning, sier han. Johansen opple­ver at alle leddene etter sagbrukssiden har samme utfordringa. – Både for­ brukere, entreprenører, butikker og foredlende industri er samstemt i at situasjonen er krevende, sier han.

 

Johansen produserer uansett for fullt. Å kutte i produksjonen er uan­ sett et dårligere alternativ og vil redusere inntjeningen. Han er også i sam­taler med sine kunder for å finne fornuftige løsninger, som han kaller det. Det kan være å reforhandle avta­lene eller avstå fra dem.

Tre som byggemateriale har opp­levd en vekst siste årene. Både norsk hogstaktivitet og foredlende industri har vokst. Og det gjelder ikke bare i Norge. – Det er et stort fokus på tre som gjør det til etterspurt konstruk­sjonsmateriale, – globalt, sier Johan­ sen. Det kan se ut til at budskapet om et naturlig og klimanøytralt byggema­teriale har seget inn. Johansen er redd en eksplosiv prisøkning kan få negati­ve konsekvenser for trebruken. – Det er vanskelig å si hvilke konsekvenser dette får, men en så sterk prisvekst som vi har opplevd de siste åtte månedene tror jeg ikke er fordelaktig for den gode utviklingen tre forøvrig har hatt som klimavennlig materiale, mener Johansen.

 

Johansen er i utgangspunktet opti­mistisk på CLT­produktets vegne og tror egentlig situasjonen er kortvarig. Men den kan være alvorlig nok for den trebearbeidende industrien og særlig for et foretak som er såpass ungt. – Resultatet i fjor var tilnærmet i balanse og i 2019 var kursen god, så har første kvartal i år gått godt, med en svakere utvikling etter hvert. Og nå i øyeblikket er det i et kortsiktig perspektiv ikke mulig å tjene penger på produktene våre, avslutter han. •

Les hele Norsk Skogbruk nr 6 . her.

Les også: Bruk denne trelasttoppen klokt

Les også Trelast: Varsler ny prisoppgang i august