Økonomi og marked

– Bruk denne trelasttoppen klokt

– Det trengs styrke for å bære medgang, heter det. Vi tror industrien har det og bruker denne tida klokt, for svingninger vil komme igjen.

 Slik kommenterer direktør i Trein­dustrien, Heidi Finstad markedsfor­ holdene for tiden. Flere av hennes medlemmer tjener for tiden gode penger på de høye trelastprisene, mens andre med trelast som råstoff sliter med å skulle levere på bygge­ varekontrakter inngått for seks og 12 måneder siden, da råvareprisen utgjorde et helt annet nivå i anbuds­ kontrakten (se for eksempel saken om Splitkon). (For ordens skyld, Splitkon er imidlertid ikke medlem i Treindustrien, red anm.).

– Generelt er bråe prisoppganger ikke så bra. En gradvis tilpasning er alltid å forretrekke. Men når vi nå er i denne situasjonen, der byggenæringen egentlig så for seg at pandemien ville begrense dem og det motsatte har skjedd, må vi bare være fornøyde, sier Finstad som er glad for at treindustrien nå kan bygge litt buffer for investeringer for å henge med i konkurransen fremover.

 

Hun vil heller ikke være med på at prisnivået for tre er blitt så høyt at det bremser treets positive utvikling som grønn klimaløsning. – Nei, jeg tror ikke dette vil dempe begeistringen for tre som byggemateriale. Vi er i et marked med fri konkurranse og alle byggevarer har økt i pris nå. Tre er fortsatt rimelig relativt sett, og alle de gode fordelene ved å bruke tre er der jo fortsatt, kommenterer hun. لعب لربح المال

 

Bergene Holms direktør Erland Løkken syns egentlig prisoppgangen er litt «hypa» i media. – Det snakkes om eneboliger som blir mange hundre tusen kroner dyrere. Men i en enebo­ lig brukes det gjennomsnittlig 15­20 m3 med tre. تعليم القمار Og hvis denne nå koster 1000 kr mer pr kubikk, blir jo ikke det mer enn 20.000,­ kroner i pris­ vekst, påpeker han.

 

Men hva hvis utsalgenes lager går tomme? Finstad håper det ikke skjer. – Foreløpig holder industrien tritt med markedet og alle meldinger jeg har fått, tyder på at industrien klarer å levere. رهان كرة القدم Men det er selvsagt viktig at det ikke hamstres i denne situasjonen, oppfordrer Finstad som er spent på hvordan det vil gå gjennom sesongen.

Les hele Norsk Skogbruk nr 6 . her.

Les også Trelast: Varsler ny prisoppgang i august