Økonomi og marked

Nytt prishopp på sagtømmer

Ifølge tallene Norsk Skogbruk mottar fra Skogdata, var gjennomsnittlig sagtømmerpris for gran og furu henholdsvis 25 og 26 kroner høyere i mai enn i april.

Sagtømmer av gran ble betalt med 534 kroner i gjennomsnitt for hele landet, og furu med 530. Granprisen er nå på nivå med prisene på slutten av 2018 og begynnelsen av 2019. Den høyeste granprisen registrerte vi i januar 2019 med 538 kroner, vel å merke i løpende kroneverdi. 538 kro­ ner i januar 2019 tilsvarer drøyt 565 kroner i mai 2021.For furu har vi ikke sett slike beløp så lenge Norsk Skogbruk har publi­sert disse tallene. Nok en gang vel å merke i løpende kroneverdi. Den høyeste furuprisen som er registrert i vår statistikk før den siste oppgangen startet for et år siden, var i september 2014, da en kubikkmeter sagtømmer av furu ble betalt med 468 kroner i datidens pengeverdi. Det tilsvarer nesten 546 kroner i dag. «Rekord­prisen» nå i mai var på 530 kroner.

Prisen på massevirke av gran gikk opp 4 kroner fra 244 i april til 248 i mai i år. Og prisen på massevirke av furu økte fra 241 kroner til 242 fra april til mai.

Det ble totalt målt inn 861 000 kubikkmeter tømmer her i landet i mai. Det er 76 000 kubikkmeter mer enn i mai i fjor. Hittil i år er det avvirket nesten 4,6 millioner kubikkmeter, 232 000 kubikkmeter mer enn på samme tid i fjor. •

Gjennomsnittspris per m3 per måned. Hele landet. Januar 2013-mai 2021. Kilde Skog-Data AS

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 6 . her.

Les også: Bruk denne trelasttoppen klokt

Les også Trelast: Varsler ny prisoppgang i august