Økonomi og marked

Fjordtømmer tar markedsandeler

«Lukkeleg som liten» er overskriften på en artikkel der Kystskogbruket i november presenterete det snart fire år gamle selskapet. Men jammen gjør Fjordtømmer større innhogg i tømmermarkedet år for år. 

Denne artikkelen og den digitale utgaven av bladet er en korrigert utgave av papir versjonen. 

Ifølge tallene fra Landbruksdirektoratet omsatte Fjordtømmer litt over 80 000 kubikkmeter i fjor. Det er så lite at de inngår i samlepotten Andre kjøpere i våre tabeller. Men ser vi på gamle Sogn og Fjordane fylke for seg, hadde gruppa av andre kjøpere 46,8 prosent av markedet i 2022 og Fjordtømmers omsetning utgjorde 79 prosent dette. I 2021 hadde andre kjøpere 36,5 prosent av markedet og i 2020 hadde de 27,5. Det er AT Skog som viker plassen i Sogn og Fjordane. AT Skog hadde 70,3 prosent av markedet i 2020, 63,4 prosent i 2021 og 53,2 prosent i 2022.

Lyspunktet for AT Skog var i Aust-Agder. Her var markedsandelen 90,6 prosent i 2022 mot 83,6 prosent i 2021. Dessuten har AT Skog kjøpt litt tømmer i Holmestrand og Larvik, og med det gått inn i gamle Vestfold fylke. Men ellers har andelslaget stort sett måttet gi fra seg markedsandeler.

I gamle Aust-Agder fylke er det Nortømmer som har gitt fra seg markedsandeler. Mens selskapet kjøpte 15,9 prosent av tømmeret her i 2021, fikk det ikke hånd om mer enn 6,8 prosent i fjor.

På landsbasis varierer ikke balansen mellom de store tømmerkjøperne så mye. Viken Skog BA økte mest og hadde 0,7 prosentenheter mer av markedet i 2022 enn i 2021. SB Skog som eies med to tredjedeler av Viken Skog og en tredjedel av AT Skog økte med 0,6 prosentenheter, mens AT Skog mistet 0,1 prosentenhet. Glommen Mjøsen Skog SA tapte 0,1 prosentenhet samtidig som datterselskapet Glommen Skog AS tok 0,4 prosentenheter mer enn året før. Allskog tapte på landsbasis 0,6 prosentenhet og gruppen av andre kjøpere gikk ned med 1 prosentenhet.

Volumene som andelene er regnet ut fra omfatter også ved(energivirke).
Kommunene er gruppert i noen lunde tilsvarende regioner som fylkesinndelingen før 2020, men med noen avvik: Jevnaker og Svelvik kommuner er plassert i Buskerud, Lunner, Røyken, Hurum og Rømskog i Akershus, Hornindal i Møre og Romsdal, Halsa i Sør-Trøndelag, Tjeldsund i Troms og Indre Fosen (Rissa og Leksvik) i Nord-Trøndelag.
Kilde: Landbruksdirektoratet.