Aktuelt

Saftig søksmål mot Sven Ombudstvedt og Jon-Aksel Torgersen

I skrivende stund pågår en temmelig uvanlig rettssak i Oslo Tinghus. Ti ulike hedgefond saksøker konsernsjef Sven Ombudstvedt og tidligere styreleder Jon-Aksel Torgersen for 1,7 milliarder kroner. Årsaken er at de unnlot å la Norske Skog gå konkurs i 2016. 

Saksøkerne er ti hedgefond med adresse Cayman Island eller New York, og de var alle långivere til Norske Skog på det aktuelle tidspunktet. Hele åtte forsikringsselskaper er også trukket inn i saken, fordi de sto for styre­forsikringen i Norske Skog. Ifølge DN er norske If det mest eksponerte og selskapet risikerer en utbetaling på 330 millioner kroner dersom saksøkerne vinner fram.

 

– BURDE BEGJÆRT OPPBUD

Stridens kjerne er at de ti fondene mener at Norske Skog var insolvent allerede i 2015 og at selskapet der­med pliktet å begjære oppbud. Saksøkerne mener selskapets davær­ende gjeld på 10 milliarder klart over­steg de reelle verdiene. I stedet ble det gjennomført en storstilt refinansiering, betegnet som Carra II, som ifølge sak­søkerne førte til store tap for långiverne og en favorisering av enkelte kredi­torer. Hedgefondene, som i hovedsak hadde kjøpt seg billig inn i Norske Skogs obligasjonsgjeld, er representert ved advokat Per M. Ristvedt i Schødt og hovedpoenget i hans innlednings­foredrag 1. februar var at konkursen burde skjedd lenge før den faktisk gjorde.

 

KRIG MELLOM KREDITORENE

For som noen vil huske begjærte Norske Skog seg likevel konkurs i desember 2017. Bostyret hadde da ikke midler til å forfølge kravene mot Ombudstvedt og Torgersen, de sak­søkende hedgefondene kjøpte da disse kravene. Og ifølge advokat Nils­ Henrik Petterson i Glittertind, som representerer Ombudstvedt og Torgersen, var det ikke mangel på likviditet som gjorde at ledelsen begjærte oppbud i 2017, men at «det var startet et spill mellom ulike kredi­torgrupper som låste seg og at den største pantesikrede kreditoren hadde informert styret om at de uansett ikke ville støtte en frivillig løsning», som han sa i Oslo Tingrett.

 

REVISOR FRARÅDET VIDERE DRIFT

Ingen synes vel spesielt synd på sak­søkerne i denne saken og overfor DN kaller Pettersen dem for «gribbe fond». Og da selskapet avholdt ekstraordinær generalforsamling i januar 2016 ut­trykte en av kreditorgruppene over­for Norsk Skogbruk at Norske Skog nå var «forvandlet fra et industri­konsern til et spillekasino», der en del av spillerne hadde gamblet på en rask konkurs. Men den kom altså ikke før nærmere to år senere. I mellom­tiden ble de som fulgte saken vitne til en selsom seanse på selskapets ordi­nære generalforsamling i 2016. Da frarådet nemlig selskapets revisor, Eirik Tandrevold fra EY godkjenning av regnskapet for 2015 og stilte spørs­mål ved om det var grunnlag for videre drift. Fra talerstolen minnet han også om styrets ansvar dersom det drives for kreditorenes regning. Slik sett kom mer søksmålet neppe som en bombe for Ombudstvedt og Torgersen.

 

MEN IKKE ALLE TAPTE

Hva som skjedde da selskapet endelig begjærte oppbud og etterpå er ikke tema i Tingretten. Men det var altså den eneste pantesikrede kreditoren Oceanwood, også et hedgefond, som da overtok selskapet, etter sigende for 2,3 milliarder kroner. Og etter at sel­skapet atter ble børsnotert i oktober 2019 har Oceanwood solgt aksjer for 4 milliarder kroner, det siste salget ble kunngjort i begynnelsen av februar, etter at framleggingen av et svært hyggelig 2022­resultat drev prisen i været. Dermed er Oceanwood så godt som ute av Norske Skog og den pro­filerte investeringsdirektøren John Chiangs tid som styreleder er ute.

Det er satt av hele seks uker til saken mot Torgersen og Ombudstvedt i Oslo Tingrett, den vil dermed trolig pågå helt til midten av mars.