Kystskogbruk

Tøft å være skogbruksleder i Troms

Skogbruket i Troms handler i stor grad om bjørk. Den er vanskelig å avvirke og tung å få lønnsom med dagens energipriser. Kompenserende tilskudd har tidligere gjort det mulig å nytte den store ressursen bjørka er i fylket. Og bare tilskudd kan sette fart i aktivite­ ten igjen nå, tror Jan Are Kristiansen, skogbruksleder i Allskog i Troms.Kristiansen har en travel oppgave med å nå skogeierne i nordre Nordland og hele Troms. Og han merker godt utfordringene i bjørke­ skogbruket – Det står enorme mengder bjørk i fylket, også tilgjengelig, men den er vanskelighogd, krokete, lei å ta ut når det er snø, og volumkrevende å frakte. Noen ganger fraktes rundstokker, men da faller store deler av volumet bort, fordi mye ligger i grener og topper. Når man frakter heltre, med stive grener, går det bare 2/3 volum på lasset, sammenliknet med rundstokker. Derfor flises mye av bjørka direkte i skogen og fraktes ut i containere. Ved hogst står det 5­7 m3 på målet, mot omkring 20 m3 pr

dekar for gran og furu på disse kanter av landet, forklarer Kristiansen. Han forteller at tidene var bedre fram til 2006, da spon­ platefabrikken Troms Tre i Sørreisa fortsatt var operativ. – Da den gikk ble det gitt omkring 45,­ kr pr m3 i vanskelighetstil­ skudd for å ta ut lauvtrevirke til industri. Det er borte nå. Og etter at også energiflis­ tilskuddet forsvant, har det blitt vanskelig å få økonomi i lauvskogen her, innrømmer Kristiansen…

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.