Kystskogbruk

Skogsveger som turveger i Balsfjord

Troms: I Balsfjord har skogbrukssjef Gunnar Kvaal gjennomført prosjektet Skogsveger som turveger. Det har bevisstgjort flere om betydningen skogsvegene våre har for turgåerne.Med friluftsmidler fra LMD i friluftslivets år i fjor, ble prosjektet Skogsveger som tur­ veger startet opp. Mange skogsveger i Bals­ fjord har stor betydning for turgåere, og dette ville Kvaal belyse.

– NIBIO har forsket og funnet ut at halvpar­ ten av alle turer i Norge foretas på skogsbil­ veger. لعبة الكازينو Det var et godt utgangspunkt. Det dreier seg om ski, sykling, ridning og turgå­ ing, forteller Kvaal. قوانين لعبة بوكر

I Balsfjord kommune er det 450 km skogs­ bilveg ( i klasse fra 3 til 7, både traktorveger og bilveger) fordelt på 250 veger som utgjør et godt nettverk av turløyper og tilgang til friluftsområder. Gunnar Kvaal fikk 25 veg­ stubber med i prosjektet (etter 70 henven­ delser). På disse undersøkte man blant annet parkeringsmulighetene, tilgjengelig­ heten (om det var bom eller stengt noe sted) mulige attraksjoner og kulturminner i området, aktuelle turmål og rett og slett

bruken. – Med en spørreundersøkelse fikk vi kartlagt bruken. Friluftsloven gir folk rett til å bruke vegene og disse gir jo fantastisk atkomst til fjell og skogområder, med flott friluftsopplevelse som jo er en økende akti­ vitet i Troms, understreker Kvaal. Han ser opplevelsessentre for turister vokse frem og hvordan terrengsykling og randoneé­skikjør­ ing har tatt av i distriktet siste 5 årene. – For eksempel ligger Lyngsfjord Adventure like ved en gammel skogsveg som gir adkomst til aktivitetssenteret, sier han.

Prosjektet har kartlagt og belyst bruken i kommunen, forbedringspotensialet på eksisterende veger mhp parkeringsmulig­ heter, åpning av bommer osv. Og dessuten vist behovet for enkelte for nye vegtraseer. Kvaal syns prosjektet har gitt nødvendig bevisstgjøring om denne flerbruken og anerkjent skogsvegenes betydning for friluftslivet.