Kystskogbruk

Skogbruk er også en næring som trenger veg

Målselv: – Midt-Troms vegpakke kan fort bli en havbrukspakke. Men skog er også en næring som trenger veg. Dette må vi synliggjøre for Midt-Troms regionråd.Rådmann i Målselv kommune Hogne Eidissen er tydelig. I møte med ordfører  Nils Ole Foshaug, skogbruksleder Frode Løwø og jordbrukssjef Ellen Espenes bestemmer de seg for å sende inn en høringsuttalelse for å synliggjøre behovet i kommunen spesielt knyttet til jord- og skogbruksnæringen.

Prioriterte veger

– Jeg er redd jord- og skogbruksnæringen drukner i havbruksnæringenes behov for veger. Men vi må vise vårt behov også og konkretisere, sier han og ber skogbrukssjef Løwø lage en liste over prioriterte vegstrekninger som er viktige for å drive jord – og skogbruk i kommunen samt bosetning. Dividalsvegen, Rostadalen og vegen ned til Målsnes svirrer i lufta. Det er enighet om at en prioritert liste er viktig for å få noe av regionspotten med vegmidler som nå skal fordeles. – Slik må de utvalgte vegene prioriteres etter næringsutvikling og bosetning i kommunen. Det må vises hvorfor akkurat de vegene bør rustes opp, sier Eidissen. Ordfører Foshaug sier seg enig.

Skogbruket må være med

– Det er viktig at politikerne ser at selv om havbruksnæringa er en stor næring ved kysten med tydelige behov, så jobbes det med næring i innlandet også. Og spesielt er jord- og skogbruk viktig for Målselv. Dette må hensynstas og potten med penger må fordeles ut fra flere kriterier enn det som kan regnes ut fra direkte verdier fraktet på vegene. Da blir det tøft å konkurrere med havbruksnæringa. Men også hvilken verdi ulik aktivitet har i de ulike regionene, også her i Indre Troms. Sånn må det jo være. Hvis ikke ville jo alt av vegpenger på landsbasis gå til Osloområdet, påpeker Eidissen videre.

Vinterveg

Det er blant annet behov for oppgradering av bæreevne flere steder. Skogbruksleder Løwø peker dessuten på at det ville være et bra og billig tiltak også om man fikk på plass høyere gradering vinterstid på en del strekk, når tælen er på plass. – Også oppgradering av flaskehalser som bruer vil være til stor hjelp for å få ut tømmer i en del områder, understreker han, vel vitende om en ferdig gjennomført tynningsdrift der tømmeret ligger klar og utkjøringa har blitt et problem på en for lavt gradert fylkesveg.

Skjermbilde 2016-11-16 kl. 13.21.16
Skog og veg: – Skogbruksnæringa trenger også vegstandard. Det påpeker skogbruksleder Frode Løwø, ordfører Nils Ole Foshaug og rådmann Hogne Eidissen i Målselv kommune.

Målselv sender henstilling til Midt-Troms regionsråd (der åtte kommuner er med) som må vurdere om vegene kan komme inn i Midt-Troms pakken og eventuelt sende den videre til fylkesrådet som innspill til Regional transportplan og Nasjonal transportplan.