Aktuelt

Har koronapakkene truffet?

Politikerne har vært ivrige på å hjelpe næringslivet og pengene har sittet løst under koronakrisen. Først har vi de generelle ordningene med utvidet og billig adgang til permittering og «kontantstøtte» til bedrifter med sterkt redusert omsetning. Men vår bransje har også blitt tilgodesett med mer skreddersydde løsninger, ekstra tilskudd til planting og til arbeidskrevende drifter. Spørsmålet er om disse virkemidlene har fungert etter hensikten.Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 9. her