Kommentar

Positiv regjeringsplattform

Innholdet i den såkalte Jeløya-plattformen, som altså danner grunnlaget for den nå utvidete regjeringens arbeid, gir ikke grunnlag for nye bekymringer for skogbruket.Enkelte har vært bekymret for at det såkalte miljøpartiet Venstres inntreden i regjering ville dreie politikken i retning av mer vern og ere restriksjoner på skogbrukets aktivitet. موقع روليت – Venstre trenger noen «seire» og de vil neppe komme i innvandringspolitikken, har det blant annet blitt sagt. العاب تربح مال Dette resonnementet har sikkert noe for seg, i hvert fall vil aktørene i pelsdyrnæringen nikke samtykkende. كازينو دوت كوم Men skogbruket ser ikke ut til å komme dårlig ut.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.