Aktuelt

Brasil: Bærekraftig skogbruk i tropisk regnskog

Cikel hogger FSC-sertifisert tømmer i brasiliansk regnskog. Politisk uro i landet fører imidlertid til usikre rammer for skogbruk og treindustri. Og hele tiden konkurrerer man med illegal hogst.Vern og bruk av tropisk skog var temaet da masterstudentene i skogfag ved NMBU dro på studietur til Amazonas i sommer. Frag- mentering av regnskogen er en opphetet diskusjon, da internasjonale interesser knyttet til regnskogen ofte er i konflikt med nasjonale interesser. For studentenes del handlet turen mer om det skogbruksrelaterte.