Klima, natur og miljø

Feil om kraftig hogst i Europa

Nature tok feil – hogsten i Europa og EU har ikke økt kraftig. Det konstaterer forskere ved Nibio og forklarer hvordan denne «fake news» har oppstått. 

Det var i juli 2020 at tidsskriftet Nature publiserte dramatiske tall om en brå økning i hogsten i Europas skoger. Og særlig Sverige og Finland ble skyteskive for utspillet. I en vitenskapelig studie har forskere sett saken etter i kortene og viser hvordan feilen kunne oppstå.

– Vi ble veldig overrasket over at det kunne ha skjedd en så stor og brå endring uten at man hadde lagt merke til det, uttaler Nibio-forsker Johannes Breidenbach på Nibios hjemmesider. Han står bak «motstudiet».

Det nye studiet viser hvordan tallene til Nature baserte seg på satelittbaserte skogkart. Heldigvis har både Sverige og Finland på ikke linje med Norge, god oversikt over de nordiske skogene gjennom sine Landsskogtakseringer over 100 år tilbake. Og etter å ha sammenliknet satelittkartene med over 120.000 observasjoner av skog på bakken, kunne forskerne med stor sikkerhet konstatere at det ikke stemte at hogsten hadde økt på denne måten. Derimot hadde satelittkartlegginga metode plutselig blir kraftig forbedret og dermed evnen til å oppdage hogst.

Også tall fra industri bekreftet at hogsten lå på den tidligere «normalen». – Satellittbilder er et nyttig verktøy, men det vil alltid være viktig å kalibrere satellittmålingene med andre registreringer, kommenterer Breidenbach den voldsomme feiltolkningen. Alt i følge Nibio.