Industri

Vil fange karbon

– Norske Skogs produksjon er i utgangspunktet 99,9% fornybart. Det går ikke noe fossilt inn i fabrikken. Men nå vil selskapet bli med og samle inn CO2 til lagring og få et negativt fotavtrykk. 

Det sa midlertidig fabrikksjef på Saugbrugs, Patrik Axelsson på Treforedlingsforum.

– For fremtidens miljømål vil Norske Skog drive karbonfangst. Vi er i den forbindelse med i en klynge som heter Borg CO2, som vil samle inn CO2 i Østfold-­regionen og skipe det ut fra Fredrikstad for å pumpes ned i Nordsjøen, forteller han.

Borg CO2 er en CCS­-klynge på Øra i Fredrikstad som har inngått en intensjonsavtale om å levere CO2 til Northern Lights-prosjektet i Nordsjøen.

– Norske Skog er partner i prosjektet på Øra. Og kan fra vår biokjele potensielt levere 150 000–200 000 tonn biogent CO2 (altså basert på ren biomasse) som kan gi negativt footprint. Vi starter planleggingen av test på CO2-­fangst i storskala nå, forteller Axelsson.

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 1. her.