Industri

Viken Skog vil bruke sin forkjøpsrett på Moelven-aksjene

Rett før jul ble det gledesstrålende meddelt at pensjonsfondet KLP hadde kjøpt 12 % av Glommen Mjøsen Skogs Moelven-aksjer for 290 millioner kroner. Men forkjøpsretten i aksjonæravtalen gjelder fortsatt, og på et ekstraordinært styremøte 18. januar besluttet Viken Skog å benytte sin forkjøpsrett til disse aksjene.

 Viken Skog vil dermed øke sitt aksjeinnehav i Moelven til nær 33 %.– Vi har stor tro på Moelven og synes det er riktig at avkastningen som foredlingen av tømmeret deres genererer tilfaller skogeierne, sier styreleder Olav Breivik.

– Og det er så viktig at dere vil binde så godt som hele egenkapitalen i disse aksjene?

– Viken Skog er så heldige å ha en del verdier som ikke er fullt ut synliggjort i bøkene. Blant annet selger vi nå en del areal på Follum til dataselskapet Digiflex.  Viken Skog er i en økonomisk situasjon som gir betydelig handlefrihet, sier han.

Glommen Mjøsen Skog har hele det siste året sagt at det ikke er noe mål for dem å sitte med rundt 79 % av aksjene, noe som ble resultatet av tumultene for et år siden. Med fjorårets salgspris representerer disse aksjene nær 1,7 milliarder kroner. Det var derfor stor tilfredshet da det kunne meddeles at KLP hadde kjøpt 12 % av aksjene for 290 millioner kroner. Det er nær 130 millioner aksjer i Moelven så i denne transaksjonen omsettes aksjene for ca kr 18,65 pr stk. Fjorårets transaksjoner skjedde til en pris på kr 16,50, så en forventet utbyttebetaling er altså priset inn. Det ligger nemlig an til at 2020 blir et svært godt år for Moelven, etter tredje kvartal var driftsresultatet på 432 millioner kroner. For hele 2019 var driftsresultatet 335 millioner, noe som ga seg utslag i en utbetaling av utbytte på 72 øre pr aksje.

Styreleder Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog uttrykte sin store tilfredshet med at Moelven har klart seg så godt gjennom 2020, og med at det nå er interessant for en finansiell aktør å gå inn i selskapet. Og KLP er altså en slik aktør med betydelige muskler, forvaltningskapitalen er 765 milliarder kroner og selskapet ivaretar pensjonsforpliktelsene for en stor del av de offentlig ansatte her i landet. Konsernsjef Sverre Thornes har vært en ivrig talsmann for at finansbransjen må spille en aktiv rolle i det grønne skiftet. Han mener eierskap i Moelven passer fint inn her. Han har også uttalt at investeringene i norsk skogindustri er for små i forhold til i Sverige og Finland, og at det er flott å kunne bruke noe av pensjonskapitalen til denne typen lokal verdiskaping. Men det fikk han altså ikke sjansen til i denne runden. •

 

Les flere aktuelle saker i Norsk Skogbruk nr 1.