Industri

– Vi vil ta ansvar i Norske Skog

– Vi liker å være posisjonert i lønnsom industri og Norske Skog har gjort mye riktig. Vi vil ta et ansvar her og utelukker ikke at vi vil øke eksponeringen, sier Geir Drangsland. I løpet av sommeren har han og Byggma-konsernet kjøpt seg opp til å bli største aksjonær i Norske Skog. 

Den største jafsen ble tatt 25. august da byggevarekonsernet Byggma kjøpte 7,25 millioner av de 94 millioner aksjene i Norske Skog fra Oceanwood. Drangsland eier 89 % av Byggma og med både tidligere og senere kjøp kontrollerer han nå 18,3 % av aksjene i Norske Skog. Og noen kortsiktig finansiell investering er det altså ikke snakk om.

– Da kunne vi solgt etter to dager og innkassert 100 millioner. Vi kjøpte aksjene for 55 kroner stykke og de steg raskt til 70 kroner, sier Drangsland til Norsk Skogbruk.

 

VIL LYTTE OG LÆRE

Mannens håndtering av Byggma må sies å ha vært ytterst vellykket, da han kjøpte selskapet i 2000 var omset­ningen 115 millioner. I fjor var den på 3 milliarder og overskuddet var på 750 millioner i gruppen som blant annet omfatter plateprodusentene Huntonit og Forestia. Men noen programerklæring for sine planer i Norske Skog vil Drangsland ikke komme med.

– Det er for tidlig, sel­skapet har mange flinke folk med lang erfaring. Det har vi stor respekt for, vi ønsker å ha ydmykhet og bruke tid på å samle kompetanse. Men på et eller annet tidspunkt vil vi kanskje bruke den til å utfordre ledelsen og stille noen spørsmål, sier han.

 

TJENER PENGER

Norske Skog­-aksjen har doblet sin verdi i løpet av året og ble den 12. september omsatt for kr 64,50 pr aksje. Konsernet leverte til tross for høye energi­ og råvarekostnader et resultat på nesten en milliard kroner for annet kvartal. Dette står i sterk kontrast til samme kvartal i 2021, da konsernet hadde et underskudd på 350 millioner.

– Våre fabrikker har kjørt med full kapasitet gjennom kvartalet og vi forventer at markedet for publikasjonspapir vil forbli stramt også i andre halvdel av 2022, sa konsernsjef Sven Ombudstvedt da resultatet ble publisert i juli.