Industri

Sterkt andre kvartal for Moelven – nå øker usikkerheten

Det ble igjen oppgang i driftsresultatet andre kvartal i år for Moelven, etter en liten nedgang de to foregående, fra rekordene de to siste kvartalene i fjor. Men nå ser konsernet skyene som er kommet.

Andre kvartalet i år ga gode resultater for Moelven. Etter rekordkvartalet tredje kvartal i fjor, da selskapet fikk et driftsresultat på over milliarden (1,14 mrd), har selskapet hatt kvartalsresultater på nede på hhv 723 og 745 millioner de to påfølgende kvartalene, før andre kvartal nå som ga nesten 900 millioner kroner. Omsetningen var også høy – på 4269 millioner NOK.Noen nye rekorder forventes imidlertid ikke i nærmeste fremtid. Usikkerheten nå er imidlertid stor, etterspørsel faller for bransjen og det samme gjør prisnivået. Konsernet varsler også at de rigger seg for en mer utfordrende fremtid. – Det kommende halvåret er preget av meget stor usikkerhet og variasjoner i etterspørselen. I Skandinavia ser vi en større nedgang i etterspørselen innenfor byggevarehandelen og nye boligprosjekter. Dette har alt fått konsekvenser for boligsegmentet innen modulvirksomheten på norsk side. Framover ser vi for oss en hverdag som ligner mer på den vi hadde før pandemien, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA i en pressemelding.

Svenske Vida AB har allerede varslet kutt i produksjonen for å begrense ubalansen i markedet (se egen sak). Også hos Moelven har nedgangen fått konsekvenser. Tidligere denne måneden fikk 80 medarbeidere ved Moelven Byggmodul på Hjellum permitteringsvarsel, og det ble varslet en større omstillingsprosess for å styrke konkurransekraften.

– Bransjen vår er utsatt for brå endringer, og etter en markant vekst i både etterspørsel og prisutvikling går vi nå inn i en mer usikker periode. Dette skyldes at økende renter, energipriser og kostnadsnivå generelt kjøler ned deler av markedet. Det gjør at vi forventer sesongvariasjoner og resultatnivåer som vi så mer av før pandemien, kommenterer Kristiansen.

 

Moelven benytter imidlertid rekordinntjeningen siste  årene til å satse på fremtiden og er i gang med 1,2 milliarder kroner i investeringer, der mesteparten går på svensk side. Edanessågen får en totalrenovering til 450  millioner SEK, Valåsen får oppgraderinger til 185 millioner SEK og selskapet har også bestemt å investere 382 millioner SEK i en pelletsfabrikk  i Karlskoga. Styret har imidlertid også gitt tilsagn til en investeringspakke som i stor grad går til norske bruk på 210 millioner NOK til bedring av kapasitet, effektivitet og klimaavtrykket på enhetene Moelven Mjøsbruket på Biri, Moelven Treinteriør på Brøttum og Moelven Våler på Braskereidfoss, har konsernet formidlet. Også Moelven Notnäs Ransby i Torsby i Sverige vil få midler fra denne pakken.

723 og 897 millionr kroner fra 1. til 2. kvartal

Omsetning på 3945 til 4268

3950 4. kvartal i fjor og res 745

  1. kvartal 1140 millioner driftsresultatet