Aktuelt

Vida begrenser sin sagbruksproduksjonen

Vida kutter sin trelastproduksjon med 15%. For å dempe ubalansen mellom tilbud og etterspørsel i markedet. Etter rekordår med omsetning i bransjen, har nå markedet for trelast kjølnet, og det tar Vida konsekvensen av.Det kommer fram i en pressemelding nylig fra det svenske sabrukskonsernet som eksporterer trelast på alle kontinenter.

Konsernet har selvsagt vært med på den enorme oppturen de siste årene og som all sagbruksvirksomhet opplevd stor etterspørsel under koronatiden, men i dagens situasjon opplever bransjen  nedgang konsernet ser ikke utsikter for snarligoppsving igjen.

Med stigende renter og høy inflasjon har etterspørselen etter sagtømmer gått ned. Markedet for trelastprodukter har forverret seg betydelig de siste månedene og det er i dag ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter treprodukter i store deler av verden. Vida ser ingen tegn til at markedet og forbruket vil snu oppover i nær fremtid, og på grunn av det vil Vida begrense produksjonen av treprodukter med ca 15 % fra september, refererer pressemeldingen – signert Måns Johansson, administrerende direktør.

Konsernet ser heller fare for ytterligere begrensninger, og Vida varsler videre at de vil følge utviklingen og justere nivået etter forholdene. 

Vida er imidlertid fortsatt langsiktig positiv til tre som et konkurransedyktig byggemateriale og ser en god langsiktig etterspørsel etter sagede treprodukter, understrekes det.