Industri

Koronaåret ble rekordår for Moelven

Det har vært tydelig lenge. 2020 ble et kjempeår for sagbrukene og for trelast. ربح مال حقيقي Året da alle var hjemme og snekret. Men vil det vare i 2021?

 Resultatene for Norges største treindustrikonsern for 2020 viser med all tydelighet at det ble et godt år og er «et av de sterkeste gjennom tidene», i følge konsernet selv. Tallenes tale viser at seslskapet doblet driftsresultatet fra 2019 og leverte et resultat på 662,2 millioner kroner i fjor. قوانين البوكر بالصور Inntektene økte med 1,3 milliarder fra 2019, til 11,7 milliarder kroner i omsetning i fjor.

 

Ledelsen er selv overrasket og lettet. Etter all usikkerheten som oppstod ved pandemiens begynnelse, var det slett ingen garanti for at 2020 skulle bli noe suksessår: – 2020 går inn i historien som et av de vanskeligste og beste årene i Moelvens historie. Sjelden har vi visst så lite om det som har ventet rundt neste sving, men det gikk fort fra stor usikkerhet til en enorm etterspørsel etter trevarer da pandemien slo til, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA i en pressemelding. Han utviser også takknemmelighet for at konsernet har vært forskånet for store smitteutbrudd og samtidig har kunnet møte den etterhvert økende etterspørselen etter trevarer i markedet.

 

Sagbrukbransjen, trevare og bygg  har altså hatt gode forhold i 2020. Fra svensk side kan byggevarekjeden XL-bygg også rapportere om en økning i omsetning i kjeden på 15% i Sverige, og kategorien som økte mest var treprodukter med en tilvekst på 35%, forteller Carl Littlewood, Kedjechef för XL-Bygg i Sverige. Det skriver Woodnet.se.

Littelwood er relativt optimistisk også for 2021: – Utgangspunktet i starten av 2021 er klart positivt. Og vi ser at den økte etterspørselen av av byggvarer forventes å bidra til en fortsatt økning, sier han. قواعد لعبة الروليت

 

Hos Moelven er man mer forsiktige i uttalelsene om  2021:  – Selv om vaksineringsprogrammene er i gang i hjemmemarkedet til Moelven, tar konsernet høyde for at store deler av 2021 også blir preget av pandemien. Det innebærer større usikkerhet i markedsutviklingen enn vanlig, utfordringer for produksjonskapasitet ved smitteutbrudd og begrensninger i mobiliteten i samfunnet, kommenterer Kristiansen.

Økonomisk analyse Danske Bank kom med på webinar nylig var også flerspektret. Kort oppsummert vurderte økonom Frank Jullum at situasjonen helt ville avhenge av utviklingen og hastigheten av vaksineprogrammet. Om oppussingsboomen trodde han på en kulminering og påpekte at de som har bygd platting i 2020, ikke trenger en ny i 2021. Mer om dette i neste Norsk Skogbruk i slutten av måneden.