Industri

Kartong kan gjenvinnes 25 ganger

En fersk studie utført av forskere ved Graz tekniske universitet i Østerrike viser at kartong og annet lignende fiberbasert emballasjemateriale kan gjenvinnes minst 25 ganger uten å tape sine mekaniske eller strukturelle egenskaper. لعبة الروليت المجانيه 

Det er nettstedet Packnews.se som opplyser dette.

Studiens formål er å undersøke hvordan falskartong klarte seg gjennom 25 gjenvinningsrunder. Studien var en oppfølging av en tidligere undersøkelse ved samme universitet hvor man undersøkte hvordan bølgepapp ble påvirket ved gjenvinning. كيفية لعب القمار

Den undersøkelsen viste at bølge­pappmaterialets mekaniske egenskaper ble redusert med mellom fem og ti prosent etter 25 gjenvinnings runder, mens studien av falskartongmaterialet ikke viste noen som helst negativ effektpå materialets mekaniske egenskaper etter å ha blitt gjenvunnet 25 ganger.

Egenskapene som ble undersøkt var blant annet materialets styrke, krøllemotstand og svellekapasitet.

– Når det kommer til de mekaniske egenskapene så vi knapt noen effekt i det hele tatt. Jeg vil påstå at ikke engang 25 er grensen for hvor mange ganger materialet kan gjenvinnes, sier Rene Eckhart, seniorforsker ved Graz tekniske universitet.

Organisasjonen Pro Carton, som består av europeiske kartong­produsenter, sier i en kommentar at rapporten viser at papir­ og kartong­fiber er mer bærekraftig enn man tidligere har innsett.

– Forskernes funn slår hull på myten om at fiberbasert emballasje bare kan gjenvinnes fire til sju ganger før de taper sine egenskaper, sier Winfried Muehling som er direktør i Pro Carton. كيف تربح المال من الانترنت مجاناً

Ferske tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat viser at gjenvinningsgraden for papir, papp og kartong ligger på ca. 85 prosent i Europa.

Bransjealliansen 4evergreen har satt seg et bransjeoverskridende mål om å øke den totale gjenvinningsgraden for fiberbasert emballasje i Europa til 90 prosent i 2030.

– For vår industri er det avgjørende å samle inn, sortere og gjenvinne alt fibermateriale på markedet. Både jomfruelig fiber og returfiber er like viktige for den sirkulære økonomien, noe som støttes av mange varemerker og videreforhandlere, sier Winfried Muehling.