Industri

– Jeg er kommet for å bli

Geir Drangsland, den nyvalgte styrelederen i Norske Skog, etterlater ingen tvil om at han er en langsiktig eier i konsernet. Ellers er han litt forsiktig med å meddele sine planer, utover å si at ytterligere vekst og utvikling bør skje i Norden. 

Geir Drangsland har kjøpt seg opp i Norske Skog og er nå valgt til ny styreleder etter John Chiang. FOTO: LINE VENN

– Jeg har nå tatt skrittet fra tribunen og ned på banen og må derfor følge spillereglene, sier den tidligere fotball­spilleren. – Og en av disse er at alle konkrete planer om endringer i kon­sernet skal meddeles i form av børs­meldinger, ikke gjennom samtaler med enkeltpersoner, sier han til Norsk Skogbruk.

– Men jeg har nå investert 1,4 milliarder kroner i konsernet og det er for meg mye penger. Jeg vil derfor etablere et godt samarbeid med sel­skapets ledelse og søke å øke lønn­somheten ytterligere. Jeg kan vel si så mye at jeg synes aktiviteter som tar utgangspunktet i den kvalitetsmessig unike nordiske fiberstrømmen bør ha prioritet, det behøver ikke være noe mål å være stor på kontinentet, sier Drangsland.

Den digitale ekstraordinære general­forsamlingen der Drangsland ble valgt var unnagjort på 10 minutter. Den ble ledet av Arvid Grundekjøn, medlem av både det gamle og det nye styret. Og den tidligere ordføreren i Kristiansand sløste ikke med tida. Han takket avtroppende styreleder John Chiang for jobben han har gjort siden 2017 og iverksatte raskt det digitale valget av ny styreleder.

Og konkluderte kjapt med at Geir Drangsland, som nå eier 24 % av Norske Skog­aksjene, hadde oppnådd et «tilstrekkelig flertall» og dermed var valgt.

Av protokollen som ble publisert senere fremgår det at deltagerne på generalforsamlingen representerte 46 % av de stemmeberettigede aksjene. Av disse stemte 83,5 % for Drangsland som styreleder, mens 16,5 % avsto. Ingen stemte imot.