Debatt

Skogforvaltere – ikke bare tømmerprodusenter

TEXT: Ola Øyen, Silvinova (skogforvalter med erfaring og doktorgrad i treteknologi)VISER TIL INNLEGG av Anders Løvig og svar fra Yngve Holth i Glommen Mjøsen Skog.

SVARET FRA HOLTH underbygger egentlig utsagnet fra Løvig. I svaret forklarer Holth at det de gjør er til skogeiers beste og at de kommuniserer på en tilfredsstillende måte. Denne debatten bør vise at det er en nyanse i bildet, og at det er behov for at næringen går fra å være en produsent til en forvalter. Begrepet forvalter er ikke tittelen på hverken drift eller omsetnings systemer. Næringen vil oppleve stor omstilling de neste fem til ti årene, i tråd med klimadebatt og politiske styringssystemer. Skogeier og skogeiers organisa ­sjoner må sammen i større grad inngå i denne utviklingen.

Det hele starter med å lytte til de av oss som ikke er helt enig i hva som skjer. Jeg håper Holth inviterer til en åpen debatt om dette og ikke svarer opp med å fortelle hvor flinke vi er. All mulig ros til Løvig for initiativ. Jeg blir den stygge ulven i dette bildet, men noen må starte denne debatten i det åpne rom, hvor vi sammen skal berettige vårt eierskap i skog som forvaltere og ikke bare tømmerprodusenter. Det er mange skogeiere som har dette som bakteppe i dag. Disse må bli hørt uten å bli oppfattet som kritikere. Det er disse som vil bidra til nye tanker i skogsamvirket.