Industri

– Her skal vi etablere verdens første karbonnegative masseproduksjon

Christoph Michalski, konsernsjef i BillerudKorsnäs, fikk sjansen til å presentere BCTMP-prosjektet på Follum for både statsministeren og næringsministeren 5. august. Han virket temmelig overbevist om at dette kommer til å bli noe av.BillerudKorsnäs er et konsern som hovedsakelig produserer emballasje, med 10 fabrikker i Sverige, Finland og USA. For nordmenn er nok Gruvön utenfor Karlstad best kjent, fabrikken ligger godt synlig fra E-18 og tar imot mye norsk bjørk. Dette konsernet hadde ifjor en omsetning på 22,5 milliarder SEK, men ble betydelig større da det i mars kjøpte den amerikanske papirprodusenten Verso for 825 millioner dollar.

Konsernsjef Christoph Michalski gir statsministeren en rask leksjon i moderne produksjon av drikkekartong.

I forhold til dette blir prosjektet på Follum lite, men Mikalski avbrøt likevel ferien – ble det i hvert fall sagt – for å komme til Follum å treffe Jonas og Jan Christian Vestre. De fikk høre at BillerudKorsnäs bare bruker jomfruelig fiber i sin produksjon, men at kartongen de lager i høyeste grad er gjenvinnbar. Han la også vekt på at produksjonen på Follum skal bli ikke bare karbonnøytral, men karbonnegativ, ved hjelp av biogass og CO2-fangst. Og Jonas likte åpenbart det han hørte og mente prosjektet var midt i blinken i forhold til den industristrategien han presenterte sammen med Vestre rett før sommerferien.

Og etter møtet med politikerne svarte Michalski gjerne på spørsmål fra Norsk Skogbruk.

– Dette prosjektet er nærmest usynlig på BillerudKorsnäs sine nettsider, der dominerer Verso-oppkjøpet. Er dette egentlig bare småtteri for konsernet?

– Verso-oppkjøpet handler hovedsakelig om markedstilgang i USA, altså en investering nedstrøms. Dette er det motsatte, denne investeringen handler om å øke produksjonskapasiteten. Og for BillerudKorsnäs i Sverige er dette prosjektet like viktig som Verso-oppkjøpet er for konsernet.

– Men hvorfor etablere ny produksjon i høykostlandet Norge, tømmeret kommer jo over grensen uansett?

– BillerudKorsnäs har vekstambisjoner og samtidig kapasitet til å øke vår produksjon på Gruvön. Men vi har ingen skog selv og som du sikkert vet er den svenske skogressursen nærmest fullt utnyttet. Det er jo også et betydelig press fra EU om at mer skog skal spares. Her i Norge er situasjonen litt annerledes og et prosjekt sammen med Viken Skog gir trygghet for stabil tilgang på fiber. Det ligger også et betydelig innovasjonselement inne i dette prosjektet. Vi skal produsere masse med lavere energiforbruk enn noen har gjort tidligere og CO2 -regnskapet skal altså bli positivt. I tillegg ligger infrastrukturen klar her, noe som reduserer investeringsbehovet til kanskje rundt halvannen milliard. Å begynne fra bunnen av kunne fort bli dobbelt så dyrt.

– Hvor viktig er det å ha karbonnegativ kartong å selge?

– Den enkelte forbruker bryr seg kanskje ikke så mye, men blant våre kunder finnes markedslederne i flere bransjer, som Proctor and Gamble, Nestle og Unilever. Flere av disse har vedtatt et mål om å være karbonnøytrale i løpet av kort tid. Kan vi tilby emballasje som hjelper dem til det vil det være et stort konkurransefortrinn. I tillegg pågår jo utfasingen av plastemballasje for fullt, en del kunder er nærmest desperat opptatt av å finne alternativer basert på fiber.

– Det høres ut som investeringsbeslutningen ligger rett rundt hjørnet?

– Det er fortsatt ting som ikke er på plass og skal utredes nærmere, men vi regner med å legge fram saken til beslutning for vårt styre på nyåret. Men jeg har veldig god tro på at dette prosjektet blir realisert.

Michalski sier videre at en stor del av BCTMP-massen (bleket kjemisk termo-mekanisk masse) etter planen vil bli transportert til Gruvön og konsernets øvrige fabrikker, men at noe sikker også vil bli solgt i markedet.

Les mer om Follum-prosjektet i Norsk Skogbruks neste papirutgave nr 7/8