Aktuelt

Gausdal Bruvoll kjøper Fåvang Sag og Høvleri 

Gausdal Bruvoll har tro på konsolideringen i markedet og mener de med en større enhet vil bli mer konkurransedyktig på trebaserte produkter fremover med 173.000 m3 trelast og en omsetning på 650 millioner kroner årlig.– Markedet har konsolidert i mange år. Både produksjonsselskapene og deres kunder blir færre og større. Gausdal Bruvoll har ekspandert og investert for å være konkurransedyktige, men vi trengte et skikkelig løft når det gjelder volum, forklarer administrerende direktør i Gausdal Bruvoll, Jørn Nørstelien. – Når Fåvang Sag nå blir en del av Gausdal Bruvoll-konsernet, legger vi et solid grunnlag for ytterligere videreutvikling og styrking av treindustrien i Innlandet, ikke minst regionalt i Gudbrandsdalen/Hadeland, sier Nørstelien. Han har dessuten stor tro på trebaserte produkter som del av det bærekraftige byggeriet fremover. – Vi blir nå for alvor en faktor å regne med i det norske trelastmarkedet, med et totalt produksjonsvolum på 173.000 m3 trelast og en omsetning på 650 millioner kroner, sier han i en pressemelding fra de to.

Fåvang Sag og Høvleri på sin side er ingen nykomling. Bedriften feirer 90 år i år. Eier og styreleder Einar Smidesang kjøpte den solide hjørnesteinsbedriften i 2016 og i løpet av de siste 5 årene har selskapet vokst fra 175 millioner til 266 millioner kroner i omsetning.

– Jeg er stolt og ydmyk over det vi har fått til sammen disse årene. Det har vært en fantastisk tid, og jeg verdsetter de kompetente og flotte folkene som jobber i bedriften høyt. Men med tøff internasjonal konkurranse, og med det kostnadsnivået vi har i Norge, må vi være mer effektive enn våre konkurrenter. Vi må ligge i forkant og satse mer på automatisering og volum. Dette krever en «større» økonomi, og det er også rasjonale bak salget av bedriften. Sammen med Gausdal Bruvoll stiller vi sterkere i markedet, og sammen vil vi sikre arbeidsplasser og bidra aktivt i lokalsamfunnet, sier Smidesang.

– Vår ambisjon er at selskapet skal drives som før og vi håper alle ansatte ønsker å være med på den videre reisen. Vi har lagt investeringsplaner for 2021 på tilsammen 70 millioner. Det innebærer nytt sorteringsanlegg hos Gausdal Bruvoll, og nytt biofyrings-anlegg på Fåvang Sag, sier styreleder i Gausdal Bruvoll, Einar Stuve med blikket rettet fremover.

– Det er dessuten en viktig motivasjon for oss i GB, som er et samvirkeforetak, at skogeiere kan bli med å dra nytte av verdiskapningen, fortsetter Stuve. Vi inviterer derfor flere lokale skogeiere inn som andelseiere i det nye selskapet. Da får man både betalt for tømmeret på vanlig måte, og ved samhandling får man også utbetalt etterbetaling (utbytte) om driften går bra. Og det har den gjort i mange år. Vi håper mange skogeiere vil ta kontakt med oss, avslutter han.

Alt i følge en pressemelding fra de to selskapene.

fra venstre Jørn Nørstelien, Adm direktør i Gausdal Bruvoll, Rune Voldsrud, Daglig leder i Fåvang Sag og Einar Smidesang, tidligere eier av Fåvang Sag.

FAKTA:

Om Gausdal Bruvoll SA

Hovedkontor i Gausdal, Norge, ca 20 km fra Lillehammer.
To industrilokasjoner: Gausdal og Gran på Hadeland.
Sysselsetter ca 135 årsverk.
Eies av 1300 lokale skogeierne fra Hadeland i sør, til Sel i Gudbrandsdalen i nord.
Har Norges største produksjonsenhet for malt og beiset utvendig kledning.
Produserer merkevaren ULTIMALT, grankledning med 4-sidig råtebeskyttelse
Nøkkeltall 2020 (tall for 2019 i parentes):
Omsetning: 379,0 MNOK (372,3)
Driftsresultat (EBITDA): 46,4 MNOK ( 41,8)
Resultat før skatt: 21,8 MNOK ( 16,4)

Om Fåvang Sag og Høvleri

Hovedkontor og industriproduksjon på Fåvang, Norge, ca 40 km fra Lillehammer.
Sysselsetter ca 38 årsverk.
Privat aksjeselskap 100% eiet av Einar Smidesang
Nøkkeltall 2020 (tall for 2019 i parentes):
Omsetning: 266,4 MNOK (231,3)
Driftsresultat (EBITDA): 28,4 MNOK ( 22,7)
Resultat før skatt: 23,7 MNOK ( 17,9)