Industri

Den voldsomme elprisen tvinger Lessebo til produksjonsstopp

Den voldsomme elprisen tvinger nå papirfabrikken Lessebo, som ligger i sydøstre Småland, mellom Växjö og Emmaboda, til produksjonsstopp.Selskapet skriver i en pressemelding at brukets strømkostnader nå har økt fra 32 millioner kroner per år til ca. 203 millioner kroner!– Den sterkt økte elprisen tvinger Lessebo Paper til å stoppe produksjonen fra og med onsdag 31. august. Avgjørelser om produksjon kommer framover til å bli tatt daglig, avhengig av elprisen, skriver selskapet i meldingen.

Spotprisen for el i Sør­Sverige har økt markant de siste månedene. Den 31. august lå elprisen på 518,73 euro per MWh, hvilket resulterer i en daglig elkostnad på over 58 000 euro (ca. 620 000 svenske kroner) for Lessebo Paper. I pressemeldingen skriver Lessebo Paper at papirindustrien er el­-intensiv og at elprisøkningene med stor sannsynlighet kommer til ikke bare å påvirke Lessebo Paper, men også flere industrier i sørlige Sverige. Lessebo Paper som har 110 ansatte, produserer velkjente kvaliteter av farget skrive­ og trykkpapir, men også høykvalitetes emballasjepapir, blant annet til tynnere wellpappkvaliteter som E­flute og F­flute, og til mer luksuspregete wellpappinnpakninger under navnet Lesseby Luxury. Alt i følge  Packaging.Packnews.se, 1. september 2022