Industri

CCS-pilot sjøsatt på Skogn

Norske Skog arbeider for å bli en kar­ bonnegativ papirprodusent og har inngått et samarbeid med det trøn­ derske oppstartselskapet Ocean Geo­ Loop. Dette selskapet setter nå opp en såkalt industriell testpilot i sjøen utenfor Norske Skogs fabrikk på Fiborgtangen. Det er gründeren og oppfinneren Hans Gude Gudesen (70) som er hovedeier og hjernen bak Ocean Geoloop, som har tilhold i Verdal. Selskapet har blitt oppbemannet i løpet av året og daglig leder er Odd­ Geir Lademo, med bakgrunn fra SINTEF og NTNU. I pressemeldin­ gen fra Norske Skog framgår det at Norske Skog går inn med en eierandel på 2% i selskapet. Men akkurat hva det er som er satt ut i sjøen på Skogn er ikke like lett å få tak i. Heller ikke Lademo har behov for å være så vold­ somt konkret: – Gudesens hovedide har vært å utnytte den enorme CO2­lagringska­ pasiteten som finnes i havet til å løse klimaproblemet. Og på samme måte som fotosynten på land resulterer i mange verdifulle produkter, ønsker vi å utnytte CO2­bindingen i havet til å produsere biomasse som kan høstes. Vi jobber langs flere akser, men dette er vårt hovedspor, sier han. Det nyetablerte selskapet fikk medieoppmerksomhet da en valg­ kampturnerende Erna besøkte det 1. august. – En engasjert statsminister ble orientert om våre planer, perspek­ tiver og løsninger på den globale klima­, miljø­ og ressurskrisen, og om samarbeidet med Norske Skog og Sintef, sa Lademo til avisa Innherrad etter besøket.