Industri

StoraEnso legger ned papirproduksjon ved to bruk

Stora Enso legger ned masse- og papirproduksjon ved fabrikkene i Kvarnsveden og Vietsiluoto. Det er til sammen fem papirmaskiner med en årlig produksjon på 1.355.000 tonn papir og 1.260.000 tonn kjemisk masse per år. 

– I det raskt fallende papirmarkedet må vi dessverre justere produksjonskapasiteten vår for å forbedre konkurranseevnen til den samlede papirvirksomheten. Og som tidligere formidlet vil vi fokusere på emballasje, byggeløsninger og innovasjoner innen biomaterialer, der vi ser et sterkt vekstpotensial, sier Stora Ensos konsernsjef Annica Bresky i en pressemelding.

 

Nedleggelsene tilsvarer et kutt på 35% av StoranEnsos papirproduksjon, tilsvarende 2,6 millioner tonn pr år. Og selv om det betyr nedgang i papirsalget, vil driftsresultatet forventes å øke med 354 mill SEK.