Industri

5000 færre tømmerbiler gjennom Oslo og Halden i året

Det blir resultatet av den nye tømmerterminalen på Hauerseter når den er i full drift. Onsdag åpnet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård terminalen.Terminalen er et resultat av et initiativ fra Norske Skog Saugbrugs, og et samarbeid mellom dem, Nortømmer, Viken Skog og BaneNor. Og dette resulterer altså i at mellom 100 000 og 150 000 kubikkmeter tømmer, hovedsakelig massevirke av gran som skal til Norske Skog Saugbrugs i Halden flyttes over fra bil til bane.

Terminalen har kostet 6 millioner kroner, hvorav 670 000 kommer som støtte fra BaneNor. Beliggenheten er midlertidig med et tidsperspektiv på 5-6 år, men det jobbes med en mer permanent lokalisering i nærheten.

Onsdag ble åpningen markert med samferdselsministeren, alle involverte i prosjektet, presse og andre interesserte til stede. Fyldigere artikkel om Hauerseterterminalen kommer i Norsk Skogbruk nr 2 2022.