Aktuelt

Rekordmange besøkte Hurdagene

Etter seks års ventetid, var skogbransjen tydelig heltent på en skikkelig maskinmesse. Årets arrangement slo definitivt alle rekorder da mellom 2500 og 3000 besøkte Hurdagene i vakkert septembervær.

 På grunn av korona ble Hurdagene 2020 utsatt først ett år og så enda et. Og det var klart at bransjen nå var veldig glade for å samles igjen. Publikum ga ettertrykkelig uttrykk for at det var på tide, og utstillerne hadde med nyheter som hadde hopet seg opp de siste årene. Løypa var dessuten kort og arrangementet kompakt, noe publikum responderte positivt på. Ikke desto mindre viste nesten 40 ut­stillere seg fram på messa.

MANGE UNGE

Fredagen var den store dagen for bransjen selv, og det var tydelig at mange hadde valgt å ta arbeidsdagen sin på messa. I tillegg hadde hele skole­klasser tatt turen, fra skoglinjene blant annet på Jønsberg, Hvam, Natur vgs og Saggrenda – i tillegg til studenter fra Evenstad og NMBU. Til sammen 200–250 studenter og elever hadde meldt sin ankomst. Videre møtte vi også mange lærlinger og nyutdannete. På lørdagen dukket dessuten familiene opp. Også her var mange potensielle rekrutter med.

ENTREPRENØRGALLA

Fredag kveld ble som vanlig også den store møteplassen for entreprenørene. Da avholdt MEF (Maskinentrepre­nørenes Forbund) gallamiddag, og godtover 500 deltok på denne begivenheten.Skogselskapet systematiserte en formidabel samlebåndproduksjon på serveringa rett utenfor teltene, der det både ble underholdning, musikk og til og med litt dans.

FAGSEMINARER

Nytt på messa denne gangen var to fag­seminarer på skogskjøtsel, tilrettelagt av arrangørene Skogselskapet og Nibioi samarbeid med NMBU. Temaet var det tidsriktige «stedstilpasset skog bruk»og både ungskogpleie og tynning ble behørig diskutert og demonstrert. Og selvsagt stod praktisk tilnærming sentralt. Fagseminarene gikk begge dagene så alle fikk sjansen. Arrangør­ene Tore Molteberg i Skogselskapet og Per Almqvist i Mathiesen Eidsvold Værk opplevde svært positiv respons på seminarene som hadde flere hundre besøkende. De to tror slike faglige arrangementer på utstillingen kan være med å trekke flere gruppe­ringer i skogbruket enn det en ren maskinmesse gjør. – Kanskje kan vi med dette også i større grad henvende oss til skogfunksjonærer, undrer Almqvist når han oppsummerer litt løse tanker sammen med Molteberg mandag ettermiddag – mens de siste maskinene ruller ut av skogen til Mathiesen Eidsvold Værk.

EN FORMIDABEL DUGNAD

Molteberg og Almqvist kan også melde om fornøyde utstillere som skal ha signert flere store kontrakter under messen. – Komatsus Erik Øvrebø kalte arrangementet «all time high» i Hurdagene­sammenheng, da han rullet ut med sine maskiner. Han hadde opplevd at folk var rolige og tok seg tid, og ikke minst at det var de rette som kom på messen, forteller Molteberg fornøyd og legger til at Øvrebø føyer seg inn i rekken av smilende utstillere som nå puster ut etter flere heftige dager. For som Molteberg understreker: – Dette er først og fremst en formidabel dugnads­jobb, der alle utstillerne bidrar. Det er en stor jobb å frakte maskiner og utstyr og rigge stand for at de besøkende skal få ta del i det siste av maskin­nyheter innen skogbruk her til lands, sier han og benytter dermed anled­ningen til å takke alle som deltok.

 

Utstillerne merket at Hurdagene i år satte publikumsrekord. Her fra Ponsses og John Deeres stand. 

 

Entreprenørgalla er blitt et begrep på Hurdagene, men galla er et ymse begrep i denne sammenheng. Denne genseren gled inn i kleskoden.
God stemning i skogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangør Per Almqvist i Mathiesen Eidsvold Værk følger fornøyd med på serveringen (der May Sylvi Skinnerlien bidrar hos sin tidligere arbeidsgiver, Skogselskapet), mens medarrangør Tore Molteberg i Skogselskapet igjen sikrer logistikken av nødvendigheter på messa.  

 

 

 

 

Skogselskapet serverte hamburgertallerken på samlebånd og tok unna køen raskt og effektivt under entreprenørmiddagen.