Hurdagene i Norsk Skogbruk 2021

Ny proff-sag i 90cc-klassen

Husqvarna har lansert to nye grove proffsager, 585 og 592 XPG. 585 er arbeidshesten, mens 592 skal være den saga med «ekstra ytelse» som blir å finne på det norske markedet. For begge er tradisjonell teknologi kombinert med moderne bluetooth.

 Motorsagene har et smalt design sammen med nytt håndtak, og ble på en pressekonferanse nylig presentert med lange lettvekts motorsagsverd, såkalt X­tough Light, på opptil 36 tommer. Sammen med nye lette kom­ponenter utgjør totalt vekt for de to nye henholdsvis 7,5 og 7,4 kilo. Skog­arbeider Darren Dean med grove never fra Kanada syntes imidlertid de nesten kjentes enda lettere ut …

 

Og i følge produktutvikler Johan Hallendorff får man mye styrke på vekta man bærer, og dermed ytelse. 585 har en kraft på 5,1 kW mens 592 XPG har 5,6 kW. Og til tross for stør­ relse og vekt, har utviklerne hos Hus­qvarna vært opptatte av at de skal være lette å manøvrere, mener han.

For bedre pålitelighet skal Husqvar­na ha utstyrt sagene med nyheten magnetisk drivstoffilter – en enhet som fjerner alt magnetisk før det kan nå forgasseren. Og ny startteknologi. Med den trenger du ikke tradisjonell choke, det skal bare være click­and­ go­prinsippet. Da starter X­Torq motoren som skal gi mer kraft for mindre drivstoff og dermed også lave utslipp.

 

Nytt er det også at saga er utstyrt med Bluetooth­tilkopling, som gjør at du kan logge arbeidet ditt, og knytte dataene opp mot Husqvarnas data­ program Fleet Service. Produktspesia­list i Husqvarna Norge Oddmund Ihle forklarer: – Blåtanna sender overdata og så kan man på PCen ha over­sikt over hvor mange timer saga er kjørt, når den skal ha service og hva som må gjøres. Dessuten er det også en CO2­kalkulator. Med én sag er det kanskje ikke så hensiktsmessig, men for store firmaer med hundrevis av produkter er det fint for kontoret å følge med og ha oversikt, forteller kundene. Dessuten registreres elek­triske impulser som forteller hvordan utstyret brukes og om det brukes rett. Noe som også kan bidra til at rett utstyr brukes på rett plass. Vi opplever at kommuner og større selskaper som feks linjeryddere og andre skogs­firmaer har prøvd dette med godt resultat, sier Ihle.

Det er 592 XPG som fra i sommer selges på det norske og svenske mark­edet. Ihle er fornøyd med å sende dennne saga ut på markedet: – Det føles fantastisk å endelig kunne lanse­re 90cc fordi vi vet at det er stor interesse og etterspørsel. Med denne generasjonen av sager har vi nådd maksimal ytelse, og brukeren blir mer produktiv. Styrken til denne sagen i forhold til lav vekt og utmerket manøvrering plasserer den i en helt ny klasse, sier han om saga som skal være utviklet i samarbeid med profe­sjonelle skogsarbeidere og arborister over hele verden. •