Forskning

Skogbasert biodrivstoff – nye muligheter for norsk skogsektor?

«NY SERIE om skogsbasert biodrivstoff fra forskere ved NMBU»For å redusere klimagassutslippene i Norge må vi bruke mindre fossilt drivstoff i transportsektoren. Elektrifisering av personbilparken vil fortsette, men til eksisterende biler, skipsfart, tungtransport og fly vil biodrivstoff bety mer i fremtiden. Dette kan by på nye muligheter for norsk skogindustri, men det er ikke uten utfordinger.

TEKST: ERIK TRØMBORG, TORJUS F. BOLKESJØ, EIRIK O. JAASTAD OG PER KR. RØRSTAD, NMBU