Forskning

Nytt tårn i Hurdal skal måle klimagassutslipp

 Norge knytter seg til et stort internasjonalt nettverk av målestasjoner som blant annet skal kontrollere mengden klimagasser i atmosfæren. Det 25 meter høye måletårnet i Hurdal i Akershus er allerede montert, men skal skjøtes på med ytterligere 10 meter og tas i bruk i 2018. Tårnet er påmontert en rekke måleinstrumenter som blant annet skal registrere CO2-utveksling mellom atmosfæren og kronesjiktet i granskogen. Slike måletårn er viktige for å kunne verifisere at de ulike landene følger opp sine forpliktelser i internasjonale klimaavtaler slik som Paris-avtalen. Mange institutsjoner deltar i dette globale overvåkingsarbeidet, blant annet det europeiske nettverket ICOS (Integrated Carbon Observation System). I Norge er blant annet Norsk institutt for luftforskning-NILU, Universitetet i Bergen og NIBIO involvert.

Kilde: Nibio

Les flere aktuelle saker i Norsk Skogbruk nr 1.