Aktuelt

Kritisk til Svenska Skogen

Journalisten, forstkandidaten og filmprodusenten Sverker Johansson er skeptisk til kampanjen Svenska skogen. Han mener den er dyr og lite hensiktsmessig bygd opp. – Den ser til og med ut til å slå motsatt veg og snarere svekke tilliten til skognæringen, synes han.Svenska Skogen er et svært omdømmeprogram igangsatt av i prinsippet «alle» eierne i svensk skogbruk, de små private, de store bolagene og statens skoger. Prosjektet startet for omkring et år siden og skal vare i ere år. Og to ansatte arbeider nå full tid med å styrke skognæringens omdømme i Sverige, og særlig blant svenske byboere. Prosjektet betales primært over tømmerstokken, 40 øre pr m3. (Les mer om Svenska skogen på side 18.)

Les mer om hva Johanson tenker rundt kommunikasjonstrategien til Svenska Skogen og Greenpeace svertekampanje, i Norsk Skogbruk nr. 1.

Les også mer om Svenska Skogen her: