Forskning

Mer løvskog gir færre branner og mindre utslipp av klimagasser

 Våre norske skoger er en del av det boreale barskogbeltet som strekker seg over store deler av den nordlige halvkule. Klimaendringer har ført til store endringer for disse skogområdene, ikke minst økningen i omfanget av skogbranner som fører til store utslipp av klimagasser. I en kommentar i tidsskriftet Nature Climate Change argumenterer Astrup et al. for å plante mer løvtrær som et tiltak for å redusere skogbrannfaren og redusere klimagassutslippene. Sammenlignet med bartrær har løvtrærnes blader et høyere vanninnhold og lavere brennbarhet. Det å erstatte bartrær med løvtrær vil dermed kunne bidra til reduserte utslipp av klimagasser fra skogbranner. Mer løvtrær gir dessuten økt albedo og større refleksjon av solens stråler og dermed mindre global oppvarming. Færre skogbranner vil også gi mindre skader på bygninger og veier samt redusere faren for skader på dyr og mennesker. I 2010 førte branner i skogområdene rundt Moskva i Russland til økt luftforurensning som kan ha bidratt til 11.000 dødsfall. I vestlige deler av Canada førte en skogbrann rundt Slavesjøen til tap på rundt fem milliarder kroner, mens en annen brann i 2016 ga tilsvarende tap på rundt 20 milliarder kroner.

Kilde: Nibio

Les flere aktuelle saker i Norsk Skogbruk nr 1.