Forskning

Avskoging i Norge?

Ja, i følge en ny oppdragsrapport for Miljødirektoratet fra NIBIOs klimaforskere. Siden 1990 har Norge blitt avskoget med cirka 58 kvadratkilometer hvert år. I klimagassregnskapet for 2015 tilsvarte denne avskogingen et utslipp på 2,6 millioner tonn CO2. Samtidig gjorde naturlig skogutvidelse og påskoging at Norges totale skogareal var relativt konstant, eller økte litt, over tid er. Avskoging er definert som en permanent menneskeskapt endring av skog til en annen arealbruk, i all hovedsak infrastruktur, bebyggelse, beite og jordbruk. Klimagassregnskapet viser at avskoging utgjør en betydelig del av Norges utslipp av klimagasser. Utslippene fra avskoging i 2015 tilsvarte det dobbelte av utslippene fra innenlands flytrafikk (1,3 millioner tonn CO2) eller en fjerdedel av utslippene fra veitra kk (10,3 millioner tonn CO2). Rapporten finner du på: http://hdl.handle.net/11250/2477867Kilde: Nibio