Drift og Maskiner

Ny satsing på plantemaskin

Skogforsk og andre svenske forskningsaktører satser nå 20 millioner kroner på utviklingen av det som kalles en autonom skogforyngelse. Det nye prosjektet Autoplant skal øke presisjonen og kvaliteten på foryngelsen, heter det.

 Med delfinansiering fra Vinnova – som hos oss heter Innovasjon Norge – startes nå et toårig prosjekt for blant annet å utvikle en fjernstyrt plantemaskin. – Skogen er viktig i overgangen til et biobasert samfunn, samtidig som vi trenger mye skog for å binde CO2. Da er det viktig at ny skog etableres raskt etter avvirkning. Derfor vil vi utvikle nye skånsomme og mer effektive metoder for markberedning og planting. Når det dessuten er vanskelig å få arbeidskraft til den fysisk harde plantejobben og maskinførerne utsettes for skadelige vibrasjoner tror vi at en autonom, mindre maskin for foryngelse er veien å gå, sier prosjektlederen på Skogforsk, Linnea Hansson, i en pressemelding. Initiativet til prosjektet kommer fra SCA Skog og deres sjef for teknikk og digitalisering, Magnus Bergman. – For å løse disse utfordringene har vi etablert et sterkt konsortium av produsenter, forskere og brukere som inkluderer hele kjeden fra planteskole til ungskog. Lykkes vi med å forbedre plantenes overlevelse og en mer kostnadseffektiv foryngelse vil det øke Sveriges konkurranseevne og øke anseelsen for svensk skogteknikk ytterligere, sier han. Det jämtländske selskapet Bracke Forest er markedsledende for markberednings- og planteutstyr, og skal etter planen spille en viktig rolle i prosjektet Autoplant. – Dette er en stor mulighet til å utvikle høyteknologiske løsninger sammen med forskere og brukere. Vi har en lang historikk innen markberedning og mekanisert planting og ser dette som en stor mulighet til å videreføre denne, sier Klas-Håkan Ljungberg, vd ved Bracke Forest.