Debatt

Snart er det sommer

Vinteren er her med strålende driftsforhold og gode priser. Resultatet er, som alltid i skogen, klondykestemning og høy aktivitet hvor alle har kubikk i blikket. I år er oppturen særlig etterlengtet etter et traurig Covid-befengt 2020. 

En kort rekapitulering; i 2020 var det om å gjøre å holde hjulene i gang etter at mange sagbruk ønsket å redusere sine lager og dermed begrenset innkjøp av sagtømmer kraftig. Det igjen medførte permitteringer for mange skogsentreprenører ved påsketider og utover våren.

Etter hvert kom driftene så smått i gang igjen, men fortsatt med betydelige begrensninger i volumet. I det hele tatt var det en krevende og frustrerende tid for oss alle. Dermed ble den planlagte ferien i juli sammen med familien lyset i frustrasjonstunellen for mange entreprenører og deres maskinførere. Men hva skjer – jo vi får beskjed av våre oppdragsgivere om å ta ferie i midten av juni på grunn av markedssituasjonen. Planlagte ferier, gjerne bestilte reiser, måtte avlyses og mang en skogsmaskinfører måtte ta ferie uten ektefelle/samboer som gjerne har sine tre ferieuker i juli.

Nå kan man hevde at sånn er det i skogbruket; man må jobbe når man må og så tar man ferie når man kan. Men trenger det virkelig å være slik i dag hvor man nærmest har digitalisert hele verdikjeden med fremkjørt-apper og løpende produksjonsrapporter osv.?

Skogsentreprenørbransjen har i årevis slitt med rekruttering, og MEF Skog har hatt som mål å normalisere bransjen slik at næringen ikke er kun for spesielt interesserte, men kan rekruttere fra bredere lag i befolkningen.

Felles sommerferie med familien er noe av de viktigste godene vi som mennesker har. MEF Skog mener at selv om alle setter pris på en høy aktivitet gjennom vinteren når både driftsforhold og prisene er gode, så bør bransjen legge til rette for at skogsentreprenørbransjen kan ta fellesferien sammen med sine familier som de fleste andre.

Bjørn Lauritzen,
MEF Skog