Drift og Maskiner

John Deere: 1170 G

Jens Kristian Aas kjører hogstmaskinen John Deere 1170 G for Johansen Skogsdrift.Hva er nytt med denne maskinen?

– Motoren er snudd og plassert bakerst sammen med vifta slik at det blir mindre støy inn i førerhytta og det gir bedre førermiljø. Panseret er også lavere slik at det er enklere å se bakover ved rygging. Det har kommet IBC kran som skaper bedre flyt på krankjøringa, noe som gjør at det blir mindre vibrasjoner og risting på hytta. Maskinen kommer nå også med 8 hjul, forgjengeren hadde 6 hjul som var på 1170 E.

Hva betyr disse nyhetene for deg?

– Med både støyreduksjon, bedre flyt på krankjøringa og bedre stabilitet med 8 hjul. Fungerer det som forventet/forespeilet? – Maskina lever opp til forventningene med bra komfort og høy teknologi. Det gjør dette til en spennende og interessant arbeidsplass.

Er det verdt investeringen og prisen?

– Det gjenstår å se. Prisen på nye, og for så vidt brukte maskiner har steget en god del de siste årene. Marginene er veldig små, og hvorvidt en større produksjonskapasitet rettferdiggjør en høyere pris er litt tidlig å si. I sluttavvirkning er det fint med høyere kapasitet, men i tynning er det flere hensyn som må tas, så der ligger ikke begrensningen på kapasiteten. Fordelen med John Deere er at de har en god annenhåndsverdi. Hvorvidt vi velger å investere i John Deere eller andre merker avhenger først og fremst av pris, men er det små forskjeller lar vi i stor grad føreren selv avgjøre hvilket merket han eller hun ønsker.

Se DEMO-video her:

Produsert av Martin Storberget i Ungdomsredaksjonen i Norsk Skogbruk.