Drift og Maskiner

Full produksjon likevel

Der sorteringsanlegget og tømmermålingen på Soknabruket lå står det nå bare noen betongsøyler tilbake. Men produksjonen ved bruket går fortsatt for fullt på tre skift, med nesten samme produksjon som før brannen. 

– Vi opererer med litt større diameter­klasser enn ellers og må derfor ha litt større mellomrom mellom stokkene som mates inn, fordi båndsaga trenger litt lenger tid på å justere seg. Men ellers går produksjonen som vanlig, forklarer Nils Anton Hæhre, daglig leder på Soknabruket. På spørsmål om det ikke hadde vært mulig å kjøre alle dimensjoner inn på saga fort­løpende, sier han at det har blitt prøvd, men at det ga et drastisk fall i pro­duktiviteten. Så løsningen er altså en sortering i fire diameterklasser for hvert treslag, og innmating av en klasse om gangen ved hjelp av hjullaster.

 

VENTETID

Sorteringsanlegget og målestasjonen som brant ned har vært der siden Soknabruket ble etablert tidlig på 70-­tallet, noe som betyr at 7­8 milli­oner m3 har gått gjennom anlegget. Og det er altså ikke bare å gå i butikken og kjøpe nytt.

– Mange sagbruk i Norden har gjort det godt de siste par årene og investerings viljen er stor. Det er derfor lang leveringstid hos den finske leverandøren. Vi forventer å ha nytt utstyr på plass tidlig i 2024, men det hadde faktisk blitt enda senere om ikke et par russiske bestillinger hadde blitt uaktuelle, forteller Hæhre. Og i mellomtida er det altså store til­pasninger i hele den delen av verdi­kjeden som ligger foran sagbruket, fra hogstmaskin til transportører.

 

LASSMÅLING

Men også for tømmermålingen på Soknabruket har brannen betydd en total omlegging. De første ukene da det fortsatt kom inn usortert tømmer ble dette stokkmålt på tomta, men det ble fort klart at dette var altfor plass­ og tidkrevende til å fungere i lengden. Så nå lassmåles sagtømmeret ved hjelp av fotoweb, men det krever at en viss andel prøvelass legges utover på bakken og kontrollmåles. Og da er det klave og målebånd som gjelder. Men selv om avvikene som avdekkes stort sett er små og fordeler seg på begge sider av null, så er planen å bygge opp igjen en stasjon for automatisk stokkmåling ved kjerraten inn til saga.

FRAM MED KLAVEN: Rune Østdal og Øyvind Nerhagen fra Norsk Virkesmåling måler et lass med grovt sagtømmer, for å kontrollere om lassmålingen ved hjelp av fotoweb har gitt riktig resultat.

Les saken om brannen her

Eller les mer fra Norsk Skogbruk Nr 1 her