Bokomtale

Fra barkespade til simulator– skogskolen Saggrenda sin historie gjennom 50 år

Yrkesskolen for skogbruk på Saggren­da sto ferdig i 1965. كيفية اللعب في bet365 I dag er den en del av Kongsberg videregående skole. Veien fra planleggingen startet allere­de i 1956 og fram til i dag er grundig dokumentert i denne boka som tidlig­ere skoleleder Olav O. موقع مراهنات عالمي Evju har skrevet. Her beskrives utviklingen av både den administrative organiseringen, de teknologiske framskrittene og endringen av elevmassen.Om beskrivelse av organisering og oppramsing av ansatte gjennom tide­ne kan være noe tørt lesestoff

– dette kunne kanskje like gjerne fått plass i et vedlegg til slutt i boka

– er historien knyttet til undervisningen, internat­livet og skolesamholdet langt lettere tilgjengelig. Vi kjenner igjen teknologi­utviklingen i skogbruket ellers, men her er den ispedd skolens egne erfar­inger med praksistimer med klaka maskiner i djup snø og kuldegrader fram til simulatorer og skogsmaskiner som kan betjenes i sokkelesten. طريقة لعبة البوكر في الجزائر

Det fortelles om en skole med mye utadrettet virksomhet og samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, i til­legg til undervisningen lokalt.

Skolemiljøet omtales som svært godt, med en stab som var som en storfamilie, og et internatliv som for elevene gjorde overgangen fra å bo hjemme til å klare seg selv svært lett. Boka avsluttes med fire innlegg fra tidligere elever som gir et ærlig tilba­keblikk på en lærerik tid, både faglig og menneskelig.

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 12. her.